Ръководство

Деканско ръководство

 

ДЕКАН

ПРОФ. Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ
БЪЛГАРИЯ, 6000 СТАРА ЗАГОРА, СТУДЕНТСКИ ГРАД
ТЕЛ.: (+35942) 699 404, (+35942) 699 400
E-MAIL: georgiev@uni-sz.bg; georgiev7iv@hotmail.bg

 

ЗАМ.ДЕКАН ПО АДМИНИСТРАТИВНА, СТОПАНСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ (АСИД)

ПРОФ. Д-Р РУМЕН ОТУЗБИРОВ
ТЕЛ.: (+35942) 699 401
E-MAIL: otuzbirov@uni-sz.bg

ЗАМ.ДЕКАН ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ (УД)

ПРОФ. Д-Р ВЕНЕТА ГАЙДАРДЖИЕВА
ТЕЛ.: (+35942) 699 402; (+35942) 699 415
E-MAIL: veng.sz@abv.bg

ЗАМ.ДЕКАН ПО НАУЧНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ (НМД)

ДОЦ. Д-Р БЛАГА СТОЙКОВА
ТЕЛ.: (+35942) 699 403
E-MAIL: blaga_st@abv.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

СТ. ЕКСПЕРТ ДИАНА ГОСПОДИНОВА
ТЕЛ.:. (+35942) 699 400
ФАКС: (+35942) 633 226
E-MAIL: decanat_fe@uni-sz.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply