Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към31.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  (КСФ) към 31.12.2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г.

Comments are closed