Общо събрание

Председател на Общо събрание на СФ

Доц. д-р Евгени Генчев

Катедра: Индустриален бизнес и предприемачество

E-mail: evg_gen2000@abv.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 430

Кабинет: 327

Зам. Председател на Общо събрание на СФ

доц. д-р Надежда Петрова

Катедра: Мениджмънт

E-mail: nfp@abv.bg

Служебен телефон: +359 (0) 42 699 410

Кабинет: 582

 

Comments are closed