доц. д-р Десислава Маринова Иванова

           Катедра: Икономика

           Академична длъжност: Доцент

           Научна степен: Доктор

           E-mail: divanova@uni-sz.bg

           Телефон: +359 42 699 427

           Кабинет: 151

Comments are closed