Tакси

ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 40 лв. – първи изпит; 35 лв. – за втори изпит.

Годишната такса за обучение в редовна и задочна форма на докторантура е 600 лв./ Решение на МС № 373 от 22 април 2021 г.

Докторантите, обучаващи се по държавна поръчка се освобождават от заплащане на годишни такси през последните 2 години на докторантурата (съгласно ЗВО и ПРАСТрУ).

Годишната такса за обучение на докторантите в самостоятелна форма на обучение се определя с решение на ФС.

МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

Банков превод

Банкова сметка на Стопански факултет, Тракийски университет
БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД
КЛОН СТАРА ЗАГОРА
IBAN – BG 09UNCR70003116593030
BIC (SWIFT) – UNCRBGSF
Основание за плащане: Такса докторантура

 

 


 

Comments are closed