Изпитни сесии

График на изпити

Прилагаме Ви график за провеждане на изпити по дисциплини от ИУП през втори семестър, 2022 г.

 

Изпит

Дата

 

1.

Специализираща дисциплина

м. Февруари/Март, 2022 г.

организация и провеждане на изпита в катедрата, в която се обучава докторанта

2.

Социологически изследвания

25 март 2022 г. (петък)

 

3.

Педагогическа психология

29 април 2022 г. (петък)

 

4.

Методология и методика на научните изследвания

м. май, 2022 г.

 

 

Comments are closed