Изпитни сесии

График на изпити

 

Дисциплина

Дата

Зала

Специализираща дисциплина

 

м. Февруари /Март, 2023 г.

организация и провеждане на изпита в катедрата, в която се обучава докторанта

Макроикономика

23.11.2022 г. (сряда)

Икономика на труда

24.11.2022 г. (четвъртък)

135

ГИС в управлението на РС

27.01.2023 г. (петък)

393

Педагогическа психология

01.12.2022 г. (четвъртък)

135

Социологически изследвания

15.11.2022 г.

3

20.02.2023 г.

СФ

Английски език

14.12.2022 г. (сряда)

 

Comments are closed