Докторски програми

 

Докторските програми, предлагани в Стопански факултет на Тракийски университет допълват мисията на факултета да подготвя специалисти-икономисти за разпространяване на висши знания и извършване на научни изследвания на високо равнище в областта на организацията и управлението на аграрния бизнес и неговото обслужване с основен принос в изграждането на ценностна система у младите хора..

 
Докторските програми осигуряват възможност за професионални и лични постижения през целия живот!
 

Докторска програма „Икономика и управление (селско стопанство)“

Докторска програма „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“

Докторска програма „Организация и управление на производството (селско стопанство)”

Comments are closed