Дипломирани икономисти на СФ

Уважаеми  Колеги,

   Стопански факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора провежда официално проучване относно професионалната реализация на своите бивши студенти, завършили специалностите: „Аграрна икономика” , „Регионална икономика” /РПРСР/, „Бизнесикономика”  в ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, и ОНС „Доктор”.

   Най–учтиво Ви молим да попълните и да ни изпратите обратно  формата за  Вашата професопнална реализация след завършване на ОКС "Бакалавър"  и  ОКС "Магистър".

    Надяваме се на Вашата отзивчивост!

     При желание от Ваша страна можете да предоставите формата за обратна връзка и на други колеги, завършили своето висше образование в Стопански факултет.

Заявление за участие в Алумни клуб на Стопански факултет, Тракийски универтситет

Предварително Ви благодарим за отделеното време и съдействие!

 

За контакти:
за ОКС "Бакалавър"                                            За ОКС "Магистър"     

Мл. експ. Стела  Стефанова                                Ст. експ. Стоянка Каменова

сл. тел.: 042 699 405                                            ст.тел. 042 699 420
e-mail s.stefanova@uni-sz.bg                                 e-mail stdika@abv.bg

Comments are closed