График за изпити

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ БИЗНЕСИКОНОМИКА

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ РЕГИОНАЛА ИКОНОМИКА И РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ АГРАРНА ИКОНОМИКА И  АГРАРНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ МЕСТНИ ФИНАНСИ

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed