График за изпити

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ БИЗНЕСИКОНОМИКА

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ РЕГИОНАЛА ИКОНОМИКА И РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ АГРАРНА ИКОНОМИКА И  АГРАРНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ МЕСТНИ ФИНАНСИ

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed