Учебен график

Седмичен разпис – Бакалаври за учебната 2021/2022 г.

 

РАЗПИСИ СПЕЦ. БИЗНЕСИКОНОМИКА

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

 

РАЗПИСИ СПЕЦ. РЕГИОНАЛА ИКОНОМИКА И РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

РАЗПИСИ СПЕЦ. АГРАРНА ИКОНОМИКА И АГРНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

 

РАЗПИСИ СПЕЦ. ИФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА  И УПРАВЛЕНИЕТО

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

РАЗПИСИ СПЕЦ. МЕСТНИ ФИНАНСИ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

Comments are closed