Учебен график

Седмичен разпис – Бакалаври за учебната 2022/2023 г.

 

РАЗПИСИ СПЕЦ. БИЗНЕСИКОНОМИКА

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

 

РАЗПИСИ СПЕЦ. РЕГИОНАЛА ИКОНОМИКА И РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

РАЗПИСИ СПЕЦ. АГРАРНА ИКОНОМИКА И АГРНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

 

РАЗПИСИ СПЕЦ. ИФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА  И УПРАВЛЕНИЕТО

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

РАЗПИСИ СПЕЦ. МЕСТНИ ФИНАНСИ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

РАЗПИСИ СПЕЦ. СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

I курс

 

II курс

 

III  курс

IV курс

 

 

РАЗПИСИ СПЕЦ. ИФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

I курс

 

II курс

 

III курс

 

IV курс

 

Comments are closed