Новини

Редовен изпит по Финанси на фирмата за студенти, редовна форма на обучение,  ОКС "бакалавър", АИ, РИ, БИ, ще се проведена 12.09.2019 г., поправка на 19.09.2019 г.


ВАЖНО-ПРОМЯНА НА НАЧАЛЕН ЧАС НА ИЗПИТИ!"ОКС"Бакалавур.
ИЗПИТА ПО МИКРОИКОНОМИКА НА 24.03.2018Г. ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 14:00Ч.
ИЗПИТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ НА 14.04.2018Г ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 14:00Ч.


Занятията по "Методика за разработване на магистърска дипломна работа" за студенти от маг.специалност "Икономически анализи и проекти за регионално развитие" ПРИЕМ 2016 г.  ще се проведе на 12.01.2018 г.  от 13 ч.  в Зала "Център за регионално развитие" – 159 -В.


Извънредна поправителна дата

На 14.12.2017 г. ще се проведе поправка по всички дисциплини за студентите от Стопански факултет. На 16.12.2017 г.  поправка по Макроикономика в зала 3А от 10 часа.

Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра.


На 10.12.2016г. от 14.30 до 16.30 в зала 3 ще се проведе ликвидационна сесия на студентите задочници 1-ви курс по дисциплината „Макроикономика”


Поправката по дисциплината Финанси на фирмата за студентите от 2 курс  задочно обучение,  ще се проведе  както следва :

        1. Бизнес икономика  на 09.12.2016 г. /петък/  от 10.00 часа в зала 3А 

        2. Аграрна икономика и Регионална икономика на 10.12.2016 г. /събота/ от от 10.00 часа в зала 3А.

ВАЖНО!!! Моля, използвайте западния вход за влизане в Университета!!!


Поправката по дисциплината Макроикономика  за студентите от  задочно обучение, всички специалности, ще се проведе на 12.11.2016 г. от 9.30 часа в зала 4


Стопански факултет обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017 г.

На 19.05.2016  от 9.00 часа в зала 383 ще се проведе семестриален  изпит по дисциплината "Основи на управлението" за 2 курс, задочно обучение за специалности Аграрна икономика, Регионална икономика и Бизнес икономика.


 ПЕРМАНЕНТНА ДАТА ЗА СТУДЕНТИТЕ РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА 19.05.2016 Г.

Информация , относно часове и зали на изпита се обръщайте към организаторите на катедрите.


Поправителна дата на 15.05.2016 г. и на 19.05.2016 г., 13.30 , зала 3 

 • За ОКС "Бакалавър", редовно, задочно:
 1. Микроикономика
 2. Икономически теории
 3. Застрахователно дело
 • За ОКС "Магистър":
 1. Финансов контрол
 2. Финансов мениджмънт

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


ВАЖНО!!!

Абсолвентите от випуск 2014/2015 на Стопански факултет да се явят в Учебен отдел за подпис върху дипломите. Носете  1 актуална снимка. СРОК ДО 13.11.2015 Г.


27.10.2015

Тържественото връчване на дипломите за абсолвентите от випуск 2015 на Стопански факултет ще се проведе в Държавна опера -гр.Стара Загора на 0312.2015 г. /четвъртък/ от 10 часа.

Желателно е присъстващите да дойдат в 9 часа, за получаване на тоги срещу лични карти.


26.10.2015

Изпитът по дисциплината Финанси  за студентите от  задочно обучение, всички специалности, ще се проведе на 22.11.2015/неделя/  и поправка на 13.12.2015г./неделя/ от 14 часа в зала 3 и 3А.


19.10.2015

Поправката по дисциплината Макроикономика  за студентите от  задочно обучение, всички специалности, ще се проведе на 06.11.2015 г. от 10 часа в зала 393


13.10.2015

Поправката по дисциплината Основи на счетоводство  за студентите от  II курс , задочно обучение, всички специалности, ще се проведе на 06.11.2015 г. от 9 часа в зала 4


8.10.2015

Поправката по ФСА и МИИ ще бъде на 15.10.2015 г. /четвъртък/ от 9 часа в зала Брюксел.

Comments are closed