EAEVE Статус

С решение на ECOVE от 19.11.2015 г. Ветеринарномедицински факултет е с оценка "ПЪЛНО ОДОБРЕНИЕ" (APPROVAL) от процедурата по европейска акредитация на EAEVE.

Решение на ECOVE, Официален доклад на ECOVEСертификат за одобрени

Comments are closed