Откриване на академичната 2021/2022 г. с I курс във Ветеринарномедицински факултет

Официалната церемония на Тракийски университет за „Откриване на учебната 2021/2020 година“ ще се проведе за преподаватели и всички новоприети студенти на открито на „Форума на Тракийски университет“. Церемонията ще започне от 10-10:30 на 13.09.2021 г. За актуална информация за събитието следете „Новини“ на сайта на Тракийски университет. Уважаеми първокурсници по …

Continue reading

Еразъм+ – Относно второ класиране преподаватели

Уважаеми колеги, А. Както знаете срокът на договора за 2020-2021 г. бе удължен до 30.09.2022 г. 1. Във връзка с изпълнението на планираните мобилности – студентски и преподавателски,  ви информирам, че предстои да направим второ класиране на преподаватели и експерти в началото на септември. Ето защо ви моля, ако имате желаещи …

Continue reading

Общо събрание на ВМФ на 1 юли 2021 г.

На 1.07.2021 г. от 13:30 в лекционна зала 6 ще се проведе общо събрание на Ветеринарномедицински факултет. "Отчетен доклад на Декана" на ВМФ и проект на нов "Правилник на ВМФ" ще бъдат качени за публично обсъждане на сайта на факултета, в бутона "За нас" – "Отчети на деканското ръководство". Доц. …

Continue reading

Тържествено връчване на дипломите на ветеринарни лекари от “Випуск 93“ – 4 юни 2021 г.

На 4 юни 2021 г. (петък), от 10:30 часа, ще се проведе тържествено връчване на дипломите на новозавършилите ветеринарни лекари от „Випуск 93“. Дипломирането ще се проведе пред главния вход на Тракийски университет на „Форума“. Получаването на ТОГИ ще става в учебната зала вдясно от входа (зала 17), срещу лична карта и подпис от …

Continue reading

Important Erasmus Announcement!

To the attention of all Erasmus+ students – summer traineeship Academic year 2020-2021 All students who sent to me signed and stamp documents from the Veterinary clinics – Letter of intent, Confirmation letter and Learning agreement for traineeship must present personal bank account details to Mrs. Reni Mitsova from University …

Continue reading