Френски институт в България – Конкурс за набиране на проектни предложения в университетската и научната област за 2021 г.

ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ

 

Конкурс за набиране на проектни предложения в университетската и научната област за 2021 г.

 

За одобрените проекти ще бъде отпусната субсидия от Френското посолство в България. Всички дисциплини са допустими.

Формулярите за участие в конкурса могат да бъдат попълнени или на български, или на френски език и да бъдат изтеглени от сайта на Френския институт в България:

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/

http://institutfrancais.bg/fr/nos-cooperations/appel-a-projets/

 

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2021 година.

 

Документите се подават в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество на следните адреси:

svetoslav.milanov@institutfrancais.bg с копие до iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

 

 

Ренета Мицова
гл. експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност"
Тракийски университет

Comments are closed