СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми студенти,

Във връзка с усложнената епидемиологична ситуация, обявеното извънредно положение в България и заповед на Ректора на Тракийски университет, от 14.03.2020 се отменя провеждане на присъствени учебни занятия във ВМФ. Преминава се към онлайн форма на обучение. Това ще се осъществява главно чрез съществуващия портал (Moodle) за електронно и дистанционно обучение намиращ се на адрес https://edu.uni-sz.bg/ Напомняме, че всеки студент притежава личен профил за достъп. Лекциите и практическите занятия включени в учебния план и програми ще бъдат своевременно помествани. Ще се публикуват материали под формата на презентации, текст, снимки и филми.

Всички обучавани студенти се задължават да посещават съответните курсове включени в учебния план за съответния семестър. Присъствието им „онлайн“ през съответната учебна седмица ще се контролира посредством регистриран достъп до системата. Освен това в края на тематичните единици ще се съдържат въпроси, на които студентите са длъжни да отговорят в рамките на седмицата. Отговорите ще се изпращат на посочен от преподавателите имейл.

Ще се работи и по интегриране и презентации на живо чрез други интернет портали, сайтове и платформи като: Google meet, Youtube, Skype, Facebook.

Преподавателите и студентите притежават служебни акаунти в  Google с разширение (@trakia-uni.bg). Всеки преподавател или студент може да получи паролата си за служебния акаунт чрез регистрация на:    

http://www.trakia-uni.bg/

В работите на клиниките на ВМФ се въвеждат ограничения, които са свързани с достъпа на пациенти, собственици на животни, използване на лични предпазни средства, дезинфекция и минимално присъствие на хора.

За този момент срокът на тези ограничения е до 29 март 2020 г.

Comments are closed