Програма Еразъм+ – новини КД2

Уважаеми колеги,

 

Центърът за развитие на човешките ресурси ( ЦРЧР) публикува на сайта си  Националните покани за кандидатстване по програма “Еразъм+”, Ключова дейност КД2 на програмата за 2020 г. 

http://hrdc.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/ 

Краен срок за подаване на предложенията –  24.03.2020 г.

 

ЦРЧР е определената от МОН национална структура за управление и администриране на децентрализираните европейски образователни програми и инициативи.

 

При подготовката и подаването на проектните предложения, моля да имате впредвид, че от тази година ЕК въведе още един идентификационен код, който е задължителен за проектите по програма “Еразъм+”.

За Тракийски университет: 

“Еразъм+” код:  BG STARA-Z01

PIC:                       999869502

ОID:                      E10208880

 

Ако имате допълнителни въпроси, можете да ми пишете или да се свържете с мен по телефон.

 

Бих искала да ви информирам, че проф. д-р Мирослав Карабалиев, Зам.-ректор НМИД е новият Институционален координатор по програма “Еразъм+” за Тракийски университет.

 

Поздрави,

Ренета Мицова
гл. експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност"
Тракийски университет
Студентски град, Ректорат, Стара Загора 6000
Тел/Факс: +359 42 699 213
Тел: 0884 972 215
E-mail: intern@uni-sz.bg
URL: http://www.euraxess.bg

Comments are closed