Откриване на академичната 2020/2021 г. с I курс във Ветеринарномедицински факултет

Уважаеми първокурсници, откриването на учебната година във Ветеринарномедицински факултет ще се проведе на 14.09.2020 г. от 13:00 на входа пред 6 корпус (пред пощата) – мястото, където беше записването на всички новоприети студенти във ВМФ. В края на церемонията вие ще получите вашите студентски книжки, а с цел създаване на по-добра организация по раздаването им, молим ви да носите вашите студентски карти, където са посочени факултетните ви номера.

Очакваме ви с нетърпение!

 

Comments are closed