Отворени конкурси по централизираните дейности на програма “Еразъм+”

Уважаеми колеги,

 

Първите конкурси по централизираните дейности на програма “Еразъм+” от поканата за 2021 г. са вече отворени, включително и в областта на висшето образование.

Кандидатства се директно към ЕК чрез портала  European Commission's Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP). 

 

Подробна информация за условията и сроковете на конкурсите:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=ERASMUS2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1;freeTextSearchKeyword=

 

Напомням ви, че подробна информация за всички видове дейности на програмата се публикува в Ръководството по програма “Еразъм+”, което всяка година се актуализира.

 

Ренета Мицова
гл. експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност"
Тракийски университет

Comments are closed