Онлайн обучения по програма Еразъм+ и ECTS

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с усложнената обстановка, причинена от разпространението на коронавируса (COVID-19) и въведените ограничения в повечето държави, включително България, Ви информираме, че Европейската комисия и Националните агенции подкрепят и насърчават всички бенефициенти да бъдат възможно най-гъвкави и прагматични, за да сведат до минимум всяко отрицателно въздействие върху участниците, и в частност студентите, да подпомагат постигането на резултатите от обучението, посочени в споразуменията за обучение (Learning Agreements).

 

Много приемащи институции дават възможност на Еразъм студенти да продължат обучението си дистанционно/онлайн. В някои случаи студентите се връщат в родните си страни, но продължават да следват курсове в приемащите институции. Като се имат предвид извънредните обстоятелства, може да разглеждате такива условия за дистанционно обучение като приемливи, при условие че допринасят за постигане на резултатите, описани в споразуменията за обучение. Надяваме се също така всички изпращащи институции да бъдат възможно най-гъвкави, за да позволят на студентите да получат пълно признаване на всички кредити (ECTS), получени чрез такива дистанционни програми за обучение.

 

Насърчаваме всички висши училища да предприемат необходимите действия като изготвяне на индивидуални обучителни планове на студентите, които са прекъснали мобилността си, за да не губят кредити и да могат да продължат нормално обучението си. Знаем, че това ще изисква допълнителни действия от Ваша страна като поставяне на допълнителни задачи на студентите с цел набавяне на нужните кредити, следване на онлайн курсове не само в приемащата, но понякога и в изпращащата институция и др.

 

Център за развитие на човешките ресурси цени високо всеотдайната работа на всички Еразъм координатори и екипи, и Ви благодари за непрестанните усилия да осигурите безпроблемното прибиране на участниците и последващото признаване на придобитите знания и умения от мобилността.

 

 

Полезна информация за различни онлайн ресурси за обучение може да намерите на сайта на ЕК:

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_en

 

Един от онлайн инструментите е създаден да подпомага предоставянето на качествено онлайн обучение в сферата на висшето образование:

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Access resources supporting the provision of quality online teaching and learning by higher education professionals produced by the European Institute of Innovation and Technology (EIT).
EIT – teaching online 

    

 

Поздрави,

Екип Висше образование

Център за развитие на човешките ресурси

 

Comments are closed