Новини, свързани с новия програмен период по програма “Еразъм+”

Уважаеми колеги,

 

Първата година на новия програмен период е свързана с редица промени на европейско и национално ниво, за които ви информираме своевременно:

 

1. Ново име и нов сайт на  Европейската изпълнителна агенция за образование и култура

 

EACEA – European Education and Culture Executive Agency

  https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en

 

2. Нов сайт за програма “Еразъм+” и Европейски корпус за солидарност, където са и ще бъдат публикувани отворени конкурси по децентрализираните дейности.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

 

3. На европейската платформа  “Funding & Tender opportunities” ще  бъдат публикувани отворените конкурси по централизираните дейности на програма “Еразъм+”.

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027

 

4. На европейската платформа  “Funding & Tender opportunities” се публикуват  отворените конкурси на различни европейски програми като “Хоризонт Европа” и др.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

5. Ръководството на програмата за 2021-2022 е публикувано и на български език, изданието на англ. ез. има нова версия(2)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

 

6. На сайта на ТрУ/ Международна дейност информацията се публикува и актуализира своевременно

http://www.uni-sz.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d0%bc-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5/

 

7. Предстои официално да бъде обявена и информацията за он-лайн подписването на двустранните договори и постепенното преминаване към “Erasmus without Paper” и “European Student Card Initiative”

 

Поздрави,

Ренета Мицова
гл. експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност"
Тракийски университет

Comments are closed