Конкурси на Швейцарското федерално правителство за стипендии за български учени, работещи в България – до 31.март 2020 г.

Конкурси на Швейцарското федерално правителство за стипендии за български учени, работещи в България

Краен срок за кандидатстване – 31 Март 2020 г.

Центърът за академични изследвания гр. София набира кандидати за участие в два нови конкурса за стипендии, обявени от Швейцарското федерално правителство, както следва:

– конкурс за млади изследователи от страната – „ADVANCED ACADEMIA: Стипендии за български млади учени и преподаватели (2020-2021)“
https://cas.bg/bg/news/advanced-academia-fellowships-for-bulgarian-scholars-1944.html 

– конкурс за изявени български учени, работещи в България – „КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “ПФОРЦХАЙМЕР” за утвърдени български учени“
https://cas.bg/bg/news/advanced-academia-pforzheimer-senior-fellowships-1943.html

Пълна информация относно конкурсите и процедурите за кандидатстване, и одобряване, е налична на горепосочените линкове към електронната страница на ЦАИ.

За контакти с Центъра за академични изследвания София във връзка с обявите, бихте могли да се обърнете към:

Г-н Димитър Димов,
София 1000, ул. Стефан Караджа 7, вх. В, ет. II

e-mail: dimov@cas.bg 
тел: 9803704; факс: 9803662

 

========================================================

Ренета Мицова
гл. експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност"
Тракийски университет
Студентски град, Ректорат, Стара Загора 6000
Тел/Факс: +359 42 699 213
Тел: 0884 972 215
E-mail: intern@uni-sz.bg; reneta.mitsova@trakia-uni.bg
URL: http://www.euraxess.bg

 

Comments are closed