Еразъм+ – Относно второ класиране преподаватели

Уважаеми колеги,

А.

Както знаете срокът на договора за 2020-2021 г. бе удължен до 30.09.2022 г.

1. Във връзка с изпълнението на планираните мобилности – студентски и преподавателски,  ви информирам, че предстои да направим второ класиране на преподаватели и експерти в началото на септември.

Ето защо ви моля, ако имате желаещи да участват във второто класиране, да ни представите протоколите от селекцията заедно с останалите документи на кандидатите до края на м. юли 2021 г.

 

2. В рамките на остатъчните средства по перо Преподавателска мобилност можем да направим и доп. класиране на студенти и докторанти, които не са реализирали мобилност по договора за 2020-2021 г.

 

Б.

През м. септември 2021 г. предстои да обявим и началото на кампанията за 2021-2022 г. като селектирането и реализирането на мобилностите ще бъде по правилата и грантовите схеми за новия програмен период.

Към септември ще започнем и преподписването на интер-институционалните договори чрез платформата “Erasmus Without Paper”/“Erasmus+ dashboard”.

 

Поздрави,

Ренета Мицова
експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност"
Тракийски университет

 

Comments are closed