Еразъм – подаване на документи за второ класиране за 2021 – 2022 г. – студенти и преподаватели

Уважаеми колеги,

Стартираме официално подаването на формуляри за кандидатстване от студенти, докторанти, преподаватели и експерти за включване във второто класиране за 2021-2022 акад. година по Програма “Еразъм+” КД 131.

Приложено ви изпращам обявите за второто класиране.

 

Напомням ви, че в момента работим по два договора:

 

1. Договор за 2020-2021 г., който е удължен до 30.09.2022 г. ( по правилата и грантовите схеми за стария програмен период)

 

2. Договор за 2021-2023 г, който приключва до 30.10.2023 г. ( по правилата и грантовите схеми за новия програмен период 2021-2027г.)

– промени( в леко увеличение) има в размера на грантовете за студенти и докторанти.

– грантовете за преподаватели и експерти за сега остават същите.

– за първа година ЕК позволява само изходящи мобилности на докторанти и преподаватели към трети страни, неасоциирани към програма “Еразъм+”, които са разпределени в 14 лота(групи) държави.

Броят на тези мобилности е % от общия одобрен в договора брой мобилности ( по договора за 2021-2023 максималният брой е 35). 

 

3. В процес е преподписването на двустранните договори, включително и със партньори от трети страни, неасоциирани към програма “Еразъм+”,за което вече ви писахме.

 

Информацията се актуализира непрекъснато на страницата на ТрУ-Международна дейност/Програма “Еразъм” в ТрУ/ Програмен период 2021-2027 г.

 

Поздрави,

Ренета Мицова
гл. експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност"
Тракийски университет

 

2022-erasmusplus-programme-guide.pdf-Participating countries

SM-obayvata-2021-2022.doc-2 klasirane.doc-EN

SM-obayvata-2021-2022.doc-2 klasirane

TM-obayvata-2021-2022.doc-2 klasirane

 

Comments are closed