Добре дошли във Ветеринарномедицински факултет

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Специалност: ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА – 

професионална квалификация “ветеринарен лекар”

 

  С решение на ECOVE от 19.11.2015 г. Ветеринарномедицински факултет е с оценка "ПЪЛНО ОДОБРЕНИЕ" (APPROVAL) от процедурата по европейска акредитация на EAEVE.

Решение на ECOVE, Официален доклад на ECOVEСертификат за одобрение

 

Специалността е акредитирана с решение на НАОА към МС от 06.02.2014 г. и важи до 06.02.2020 г. Свидетелство за акредитация

Свидетелство за акредитация

 

Във Ветеринарномедицинския факултет (ВМФ) се подготвят бъдещи ветеринарни лекари със способности за ръководство, организация и изпълнение на цялостната дейност по здравеопазването – профилактика, терапия и съхраняване продуктивността на селскостопанските животни, домашните любимци (животните за компания), дивеча, пчелите, бубите и рибите, както и за свободна (частна) ветеринарномедицинска практика.

 

Успешно завършилите имат възможност да заемат изпълнителски, контролно-оперативни и ръководни длъжности по здравеопазване на животните и опазване на общественото здраве. Основни сфери за професионална реализация на ветеринарномедицинските лекари са структурите на Националната ветеринарномедицинска служба (регионални и районни ветеринарни лечебници, системата за държавен ветеринарно санитарен и граничен контрол и други), специализирани служби на Министерството на отбраната и МВР, научноизследователски институти и станции на Селскостопанска академия и БАН и други. В новите икономически условия все повече ветеринарните лекари разкриват частни ветеринарни кабинети, амбулатории, клиники и аптеки. Днес тези специалисти са крайно необходими и на фирмите (частни и държавни), занимаващи се с внос на живи животни, с добив, преработка, внос и износ на хранителни продукти и технически суровини от животински произход.

 

Солидната подготовка на завършилите факултета ветеринарни лекари им предоставя възможност да се реализират и в други сфери на националното стопанство и неговото управление. Значителна част от българските ветеринарни лекари работят в различни страни по света и са високо ценени като специалисти по здравеопазването на селскостопанските животни и животните – домашни любимци.

 

Обучението във ВМФ е в пълно съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността ветеринарна медицина и се осъществява в продължение на 5,5 години.

 

Формата на обучение е редовна, като дипломиралите се получават професионална квалификация – “ветеринарен лекар” и придобиват образователно-квалификационната степен “магистър”.

 

Успешно завършилите могат да продължат обучението си за получаване на научната степен “доктор”.

 

Магистърски програми:

1. Ветеринарна администрация – форма на обучение задочна, срок 3 семестъра.

2. Санитарна микробиология и безопасност на храните – форма на обучение задочна, срок 3 семестъра.

 

Семестриалната такса е 450 лв. за учебната 2017/2018 година.

 

Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ

Учебен план на ВМФ

 

superonline fatura ödeme
enerya fatura ödeme
enerjisa fatura ödeme
bedaş fatura ödeme
gediz elektrik fatura ödeme
asat borç ödeme
trafik cezası
tatlı tarifleri
iç giyim
pasta tarifleri
yemek tarifleri
bahis siteleri
tipobet
turkcell fatura ödeme
avea fatura ödeme
elektrik fatura ödeme
iski fatura ödeme
igdaş fatura ödeme
elektrik faturası ödeme

Comments are closed