ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА ПОЛУЧИ ЕВРОПЕЙСКА АКРЕДИТАЦИЯ

На 8. 06. 2022 година на редовно заседание в Цюрих, Европейският Комитет за висше ветеринарномедицинско образование (ECOVE) взе решение по процедурата за европейска акредитация на Ветеринарномедицинския факултет в Стара Загора. Становището на експертите  е „АКРЕДИТАЦИЯ“ и то е присъдено единодушно  от всичките девет независими членове на Експертния съвет. Окончателното решение е подписано от председателя на ECOVE проф. Флориан Бюхнер. 

Европейското признание на ВМФ е гордост за цялата ветеринарномедицинска общност в България!

Certificate of Accreditation

 

Comments are closed