ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА В ПОЛЗА НА ХОРАТА“ 22-23 октомври 2021 г.

ABSTRACT BOOK

ПЛАКАТ

ПРОГРАМА

ПОКАНА

 

Comments are closed