Важна информация за мобилности на студенти и преподаватели по Програма Еразъм + за 2020-2021 г. – удължен срок до 30.09.2022 г.

Уважаеми колеги,

 

Информираме ви, че нашето искане за промяна на срока на действие на проекта по програма “Еразъм+” КД 103 за 2020-2021 г. е одобрено от ЦРЧР.

Така новият срок на действие на договора по този проект е удължен до 30 септември 2022 г.

 

Надяваме се, че международната обстановка ще се промени към по-добро и ще можем да реализираме планираните мобилности.

Ще обявим и допълнителни класирания за студенти и преподаватели.

Мобилностите се реализират съгласно Правилата и допълнителните процедури, които са качени на сайта на ТрУ-Международна дейност/Програма “Еразъм+” в ТрУ.

 

Напомняме ви, че въпреки влезлите в сила от 01.01.2021 г нови отношения на ЕС с Великобритания, мобилностите по този проект ще бъдат зачетени като легитимни, но съобразени с новите условия на влизане във Великобритания.

Това важи, както за преподавателските мобилности в университети-партньори, така и за студентските и докторантските мобилности.

 

Поздрави,

Ренета Мицова
гл. експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност"
Тракийски университет

Comments are closed