Важна информация за мобилности на преподаватели по Програма Еразъм + за 2019-2020 – удължен срок до 31.05.2021 г.

Уважаеми колеги,

Бих искала да ви напомня, че срокът на действие на договора по проекта “Еразъм+” КД 103 за 2019-2020 г. приключва на 31 май 2021 г.

Всички мобилности и дейности по този проект следва да приключат на 31 Май 2021 г.

Мобилностите се реализират съгласно Правилата и допълнителните процедури, които са качени на сайта на ТрУ-Международна дейност/Програма “Еразъм+” в ТрУ.

 

Както вече знаете имаме почти 100% реализирани от планираните студентски мобилности.

Остатъчни средства имаме при преподавателските мобилности, които не се реализираха поради пандемичната обстановка.

Съгласно договора с ЦРЧР, неизразходваните средства за мобилности следва да бъдат отчетени във финалния отчет като неусвоени и да бъдат възстановени в ЦРЧР и ЕК.

 

Какви са нашите възможности:

1. Класираните преподаватели и експерти, в т.ч. и резервите, да реализират до май одобрените от приемащите университети мобилности.

2. Класираните преподаватели и експерти, в т. ч. и резервите, могат да променят дестинациите и периодите, но не по-късно до 31 май 2021 г.

3. Преподаватели и експерти, които не са участвали в предишните сесии, могат да кандидатстват и да бъдат допълнително класирани по този проект за реализиране на мобилности, но не по-късно до 31 май 2021 г.

 

4. “Поканен персонал от предприятие” – да поканите гост-лектори от организации и институции, но извън университетите, които да представят пред студенти, докторанти и преподаватели своите организации и възможностите за съвместни дейности и студентски практики.

Средствата ще бъдат по проекта като реализиране на Преподавателска мобилност с цел преподаване в ТрУ.

 

Напомняме ви, че въпреки влезлите в сила от 01.01.2021 г нови отношения на ЕС с Великобритания, мобилностите и по този проект за 2019-2021 г. ще бъдат зачетени като легитимни, но съобразени с новите условия на влизане във Великобритания.

Това важи, както за преподавателските мобилности в университети-партньори, така и за студентските и докторантските мобилности, но не по-късно от 31 май 2021 г.

 

Ако имате допълнителни въпроси, можете да ми пишете или по телефон.

 

Относно дейностите от новия програмен период ще ви информираме допълнително, защото все още няма нова официална информация от ЦРЧР и ЕК.

 

Поздрави,

Ренета Мицова
гл. експерт отдел "Межд. сътрудничество и мобилност"
Тракийски университет

Comments are closed