Услуги

Ветеринарна клиника за дребни животни

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора

 

Услуги

 

№ по ред

Наименование на услугата

 

I. ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1.

Броене на еритроцити, левкоцити, хемоглобин, хематокрит, среден обем на еритроцитите

 

2.

Диференциална кръвна картина

 

3.

Определяне на СУЕ

 

 
 

II. БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1.

Калций

 

2.

Фосфор

 

3.

Магнезий

 

4.

Хлориди

 

5.

Общ белтък

 

6.

Глюкоза

 

7.

Билирубин

 

8.

GGT

 

9.

Пикочна киселина

 

10.

ASAT/GOT/

 

11.

ALAT /GPT/

 

12.

Амилаза

 

13.

Урея

 

14.

Креатинин

 

15.

Алкална фосфатаза

 

16.

Общ холестерол

 

17.

ЛДХ

 

18.

Холинестераза

 

 
 

ІII. ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

1.

Химично изследване

 

2.

Микроскопско изследване /седимент/

 

 
 

ІV. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1.

Абдоминална и гръдна ехография

 

2.

Електрокардиография /ЕКГ/

 

3.

Фиброгастроскопия

 

4.

Рентгенография  – размер 30/40

– всички останали

 

 
 

V. ОБЩИ МАНИПУЛАЦИИ

1.

Общ клиничен преглед

– Домашни любимци

– Животни с ценна кожа, дивеч, животно– от зоопарк, цирк и  др.

 

2.

Специален клиничен преглед (вкл. хирургичен, стоматологичен, офталмологичен, гинекологичен и др.)

 

3.

Консултация

 

4.

Инжекции        – подкожна

– мускулна

– венозна

– интраставна

 

5.

Поставяне на венозен катетър

 

6.

Кръвопреливане

 

7.

Сондиране на стомах

 

8.

Вътрешно прилагане на лекарствени средства

 

12.

Външно прилагане на лекарствени средства

 

13.

Вземане на фекална или кожна проба

 

14.

Катетеризация на пикочен мехур

 

15.

Клизма

 

21.

Ректално изследване

 

25.

Консервативно лекуване на анални жлези (промивка)

 

26.

Освидетелстване за тазобедрена дисплазия, лакътна дисплазия и офталмологичен статус

 

28.

Изрязване нокти на куче, котка

 

29.

Консервативно лекуване на отити

 

30.

Физиотерапевтична процедура

 

31.

Евтаназия 

 

 
 

VІ. ОБЩИ ХИРУРГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

1.

Диагностична и терапевтична пункция на коремна кухина

 

2.

Диагностична и терапевтична пункция на гръдна кухина

 

3.

Перитонеална диализа

 

4.

Отстраняване на чужди тела от устната кухина, очи, междупръстно пространство

 

5.

Лекуване на рана със зашиване

 

6.

Лекуване на рана с изваждане на чуждо тяло

 

7.

Инцизия на абсцес

 

8.

Лекуване на флегмон

 

9.

Лекуване на хематом, лимфоекстравазат

 

11.

Снемане на конци

 

12.

Термична или химична каутеризация на тъкани

 

13.

Бинтова превръзка или компрес

 

14.

Шинираща превръзка

 

15.

Гипсова превръзка

 

16.

Специални превръзки

 

17.

Тънкоиглена аспирационна биопсия

 

18.

Инцизионна биопсия

 

19.

Костна биопсия

 

20.

Зашиване на сухожилие

 

21.

Пластика на кожни дефекти

 

 
 

VІІ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

1.

Ентропиум и ектропиум

– едностранно

– двустранно

 

2.

Пришиване на трети клепач

 

3.

Химична и термична каутеризация на очи

 

4.

Субконюнктивална инжекция 

 

5.

Ретробулбарна инжекция

 

6.

Парацентеза или интракамерна инжекция

 

7.

Конюнктивална пластика при язви на роговицата

 

8.

Кантопластика

 

9.

Вправяне жлезата на третия клепач

 

10.

Оперативно лекуване на еверзия или инверзия на третия клепач

 

11.

Вправяне на очна ябълка

 

12.

Енуклеация

 

13.

Оперативно лекуване на глаукома

 

14.

Оперативно лекуване на катаракта

 

15.

Имплантиране на изкуствена леща

 

 
 

VІІІ. ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА И ШИЯТА

1.

Резекция на стеснени ноздри

 

2.

Резекция на дълго меко небце

 

3.

Ларингопластика

 

4.

Пластика на твърдо небце

 

5.

Екстирпация на слюнчени жлези

 

6.

Тонзилоектомия

 

7. 

Ексцизия на папиломи от устната кухина

 

8.

Оперативно лекуване на верукозен отит, едностранно

 

9.

Корекция на уши

 

10.

Ушен хематом

 

11.

Купиране на уши по медицинско показание

 

12.

Отстраняване на чуждо тяло от ухо

 

13.

Отстраняване на чуждо тяло от нос

 

14.

Изваждане на чуждо тяло от хранопровода през устна кухина

 

15.

Изваждане на чуждо тяло от трахея през устна кухина

 

16.

Изваждане на чуждо тяло от хранопровода чрез езофаготомия

 

17.

Фарингостомия

 

18.

Езофаготомия, езофагостомия

 

19.

Трахеотомия, трахеостомия

 

20.

Екстралуминално трахеално протезиране

 

21.

Луксация на долна челюст

 

22.

Фрактура на долна челюст – едностранно

                                              – двустранно

 

23.

Фрактура на горна челюст

 

 
 

ІХ. СТОМАТОЛОГИЯ

1.

Почистване на зъбен камък – куче

 

2.

Почистване на зъбен камък – котка

 

3.

Лекуване на кариес

 

4.

Лекуване на пулпит

 

5.

Екстракция на зъб – инцизив

– кучешки зъб

– премолар, молар

 

6.

Вземане на отпечатъчен препарат

 

7. 

Поставяне на коронка

 

8.

Ендодонтско лекуване

 

9.

Възстановяване на счупен зъб

 

10.

Ороназална фистула

 

11.

Гингивопластика, епулис

 

 
 

Х. ГРЪДНИ ОПЕРАЦИИ

1.

Оперативно лекуване на гръдни рани с пневмоторакс

 

2.

Дренажиране на гръдна кухина

 

3.

Торакотомия с лобектомия

 

4.

Лигиране на перзистиращи съдове

 

 
 

ХІ. КОРЕМНИ ОПЕРАЦИИ

1.

Пъпна херния

 

2.

Коремна херния

 

3.

Ингвинална херния – едностранна

                                  – двустранна

 

4.

Перинеална херния – едностранна

                                  – двустранна

 

5.

Диафрагмална херния

 

6.

Диагностична лапаротомия

 

7.

Лапаротомия с ентеротомия

 

8.

Лапаротомия с ентероектомия

 

9.

Лапаротомия с гастротомия

 

10.

Лапаротомия с оварихистеректомия

 

11.

Лапаротомия с цистотомия

 

12.

Лапаротомия със спленектомия

 

13.

Гастростомия, йеюностомия, цистостомия

 

14.

Абдоминален крипторхизъм

 

15.

Изваждане на чуждо тяло от хранопровода през стомаха

 

16.

Торзио на стомаха

 

17.

Пилоропластика

 

18.

Частична гастроектомия, Билрот І, Билрот ІІ

 

19.

Предпубична уретростомия

 

20.

Перинеална уретростомия при котарак

 

22.

Скротална уретростомия при куче

 

23.

Дифузен перитонит, лапаростома

 

24.

Дренажиране на коремна кухина

 

25.

Уретероколоностомия

 

26.

Нефректомия

 

27.

Простатектомия

 

28.

Панкреатектомия

 

29.

Марсупиализация

 

 
 

ХІІ. ОРТОПЕДИЧНИ ОПЕРАЦИИ

1.

Оперативно лекуване на остеохондроза

 

2.

Луксация на раменна става

 

3.

Луксация на лакътна става

 

4.

Луксация на тазобедрена става

 

5.

Луксация на колянно капаче

 

6.

Луксация на тарзална, карпална става

 

7.

Скъсана краниална кръстосана връзка

 

8.

Скъсана каудална кръстосана връзка, менискуси

 

9.

Скъсана колатерална връзка

 

10.

Интрамедуларна остеосинтеза – котки

                                                    – кучета

 

11.

Остеосинтеза по Ръш

 

12.

Остеосинтеза с винтове

 

13.

Остеосинтеза с планка и винтове

 

14.

Остеосинтеза с външен фиксатор

 

15.

Остеосинтеза при фрактура на таза

 

16.

Резекция главата на бедрената кост

 

17.

Артродеза

 

18.

Ампутация на крайник

 

19.

Изваждане на фиксиращи елементи 

– интрамедуларна остеосинтеза, Ръш

– планка и винтове

 

20.

Триплетна остеотомия на таза – едностранно

 

21.

Корективна остеотомия при валгус и варус

 

 
 

ХІІІ. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

1.

Неоплазми

 

2.

Ампутация на опашка по медицински показания

 

3.

Ампутация на пръсти по медицински показания

 

8.

Кастрация на куче и котарак

 

9.

Екстирпация на анални жлези

 

10.

Изпадане на ректума

 

11.

Ампутация на половия член при куче

 

12.

Екстирпация на бурза

 

 
 

ХІV. АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ И АНДРОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

1.

Установяване на бременност

 

2.

Изследване на млечната жлеза,  включително и вземане на проба

 

3.

Цитовагиналано изследване

 

4.

Получаване на семенна течност, преценка и изготвяне на спермограма

 

5.

Промивка на влагалището

 

6.

Източване на маточно съдържание

 

7.

Вземане на смивка от полови органи

 

8.

Изкуствено осеменяване

 

9.

Вагинални операции – куче, котка

 

10.

Акушерска помощ – екстракция, медикаментозно третиране

 

11.

Цезарово сечение

 

12.

Манипулации след травми на родилния път

 

13.

Операции и репониране при каудални дислокации на половите органи

 

14.

Операции и манипулации на външните полови органи

 

15.

Индуциране на аборт

 

16.

Лекуване, реанимация и грижи за новородени животни

 

 

 

 

ХV. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

1.

Вземане на кръвна проба

 

2.

Изваждане на кърлеж

 

3.

Дезинсекция на едри животни

 

4.

Дезинсекция на дребни животни

 

5.

Овоскопски изследвания

 

6.

Ларвоскопски изследвания

 

7.

Хелминтоскопски изследвания

 

8.

Нативен препарат

 

9.

Трихинелоскопиране

 

10.

Изследване за краста

 

11.

Изследване за дирофилариоза по Кнот

 

12.

Изследване за дирофилариоза ELISA fast test

 

13.

Изследване за критоспоридиоза ELISA

 

14.

Изследване за критоспоридиоза/гиардиоза ELISA fast test

 

15.

Оцветяване и изследване на кръвни разстилки за вътреклетъчни паразити

 

16.

Изследване на риби и пчели

 

 
 

ХVІ. БАКТЕРИОЛОГИЧНИ, СЕРОЛОГИЧНИ, ВИРУСОЛОГИЧНИ И МИКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1.

Вземане на материал за микроскопско и културално изследване

 

2.

Микроскопско изследване за микози

 

3.

Културално изследване за микози

 

4.

Микробиологично изследванена кръв (хемокултура)

 

5.

Микробиологично изследване на урина (урокултура)

 

6.

Микробиологично изследване на носни, ушни, гърлени, очни, маточно-вагинални секрети и пунктати

 

7.

Микробиологично изследване на фекалии

 

8.

Микробиологично изследване на млечни проби

 

9.

Микробиологично изследване на кожни лезии

 

10.

Микробиологично изследване на раневи секрети

 

11.

Микробиологично изследване на ликвор

 

12.

Антибиотикограма (7 антимикробни средства)

 

13.

Антибиотикограма ( повече от 7 антимикробни средства)

 

14.

Векторни болести – 6 болести (панел – ELISA серология, цитология, хематология) – изследване, интерпретация и решения

 

15.

Leishmaniosis – (панел – серология, цитология) – изследване, интерпретация и решения

 

16.

Brucella canis fast test – изследване, интерпретация и решения

 

17.

Canine parvovirosis ELISA test – изследване, интерпретация и решения

 

18.

FeLV/FIV ELISA test – изследване, интерпретация и решения

 

 
 

ХVІІ. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНИ И ПАТОХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1.

Аутопсия на едри животни

 

2.

Аутопсия на дребни животни

 

3.

Аутопсия на куче, котка

 

4.

Аутопсия на фетуси

 

5.

Аутопсия дивеч

– Едро животно

– Дребно животно

 

6.

Хистологичен препарат

 

7.

Цитологично изследване

 

8.

Електронна микроскопия

 

 
 
 

 

Comments are closed