Стажове и практики

Дежурства на студентите от ВМФ в УВБК за летен семестър на 2022/2023 учебна година

 

Подаване на документи за държавни изпити – 2023 г.

Справка за брой пациенти (задължително)

Заявление за защита на преддипломен стаж и явяване на държавни изпити

Студенти, които вече са защитили преддипломния си стаж, могат да подават заявлението онлайн на имейл: tania_gan4eva@abv.bg. Ако имат 1 невзет изпит, трябва да уточнят дали желаят да се явят на 1-ва или 2-ра дата. Всички трябва да получат от г-жа Ганчева потвърждение за получаване на заявлението си.

 

 

Изисквания за оформяне на амбулаторен лист на пациенти с паразитни и инфекциозни болести

 

 

Нови изисквания за оформяне на писмен доклад за проведен преддипломен стаж

Изисквания амбулаторен лист инфекциозни и паразитни болести

Примерен доклад и дневник за изготвяне на отчет от преддипломния стаж – съгласно действащите правила от 2019 година: примерен доклад, приложение към доклада и примерен дневник.

Comments are closed