Стажове и практики

График за нощни и дневни дежурства на студентите от V курс – зимен семестър, учебна 2021/2022 г.

 

График на дежурствата за студентите от специалността "Ветеринарна медицина" за зимен семестър на 2021/2022 академична година:

 

Разпределение за ветеринарната болница на ТрУ – DOC

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕТНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ III, IV И V КУРС

 

Нови изисквания за оформяне на писмен доклад за проведен преддипломен стаж

Примерен доклад и дневник за изготвяне на отчет от преддипломния стаж – съгласно действащите правила от 2019 година: примерен доклад, приложение към доклада и примерен дневник.

Comments are closed