Стажове и практики

График за защита на преддипломния стаж на студентите от ВМФ

 

График за нощни и дневни дежурства на студентите от V курс – зимен семестър, учебна 2021/2022 г.

 

Важна информация за студентите от VI курс (преддипломен стаж)

 

График на дежурствата за студентите от специалността "Ветеринарна медицина" за зимен семестър на 2021/2022 академична година:

 

 

Заповеди за провеждане на летните стажове на III, IV и V курс:

 

Разпределение за ветеринарната болница на ТрУ – DOC

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕТНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ III, IV И V КУРС

 

СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА:

ТРЕТИ КУРС – 2 СЕДМИЦИ (от 05.07 до 27.08.2021 г.)

ЧЕТВЪРТИ КУРС – 4 СЕДМИЦИ (от 05.07 до 27.08.2021 г.)

ПЕТИ КУРС – 12 СЕДМИЦИ:

От 05.07 до 30.07.2021 г. – ОДБХ

От 02.08 до 27.08.2021 г. – КЛИНИКА ИЛИ ФЕРМА

От 30.08 до 24.09.2021 г. – КЛИНИКА ИЛИ ФЕРМА

 

 

Нови изисквания за оформяне на писмен доклад за проведен преддипломен стаж

Примерен доклад и дневник за изготвяне на отчет от преддипломния стаж – съгласно действащите правила от 2019 година: примерен доклад и примерен дневник.

Comments are closed