Стажове и практики

МЯСТО И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ:

1. ДЪРЖАВЕН ПРАКТИЧЕН ИЗПИТ – Катедра „Акушерство,
репродукция и репродуктивни нарушения“ – Амфитеатрална зала към
Репродуктивен център от 07:30 часа.

2. ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ – Катедра „Ветеринарна
микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – Заседателна зала №7-
418 от 08:00 часа.

СПИСЪЦИ:

ТЕОРЕТИЧЕН Държавен изпитПРАКТИЧЕН Държавен изпит

 

 

ВАЖНО ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ!
След успешно полагане на двата държавни изпита е необходимо да
представите в Учебен отдел – Деканат, ВМФ:

  • 2 бр. снимки с размер 3,5 см/4.5см
  • обходен лист (свалете електронно… или го вземете лично от учебен отдел – Деканат, ВМФ)

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ VІ КУРС

(последно обновяване – 09.02.24 / 13:42 ч.)

 

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Само за студенти, които вече са се явявали на държавни изпити!

Попълнете заявлението и го изпратете на имейл адрес lyubomir.ivanov@trakia-uni.bg

Ще Ви бъде изпратен отговор, че заявлението Ви е получено успешно. Уверете се, че имате такъв отговор!

Ако вече сте взели единия от двата държавни изпита, имате право да изберете дали да се явите на първа или втора изпитна дата (посочете в заявлението).

 

Защита на стажа: 05.03.2024 до 08.03.2024 г.

Поправка на стажа: 11.03.2024 до 15.03.2024 г.

Държавни изпити започват от 25.03.2024 г.


Дежурства в Университетска ветеринарна болница с клиники за летен семестър, академична 2023/2024 г. за студентите от ВМФ


Конспект за държавни изпити – 2023/2024 г.


Изисквания за оформяне на амбулаторен лист на пациенти с паразитни и инфекциозни болести

 

Нови изисквания за оформяне на писмен доклад за проведен преддипломен стаж

Изисквания амбулаторен лист инфекциозни и паразитни болести

Примерен доклад за студентите от III курс

Примерен доклад и дневник за изготвяне на отчет от преддипломния стаж – съгласно действащите правила от 2019 година: примерен доклад, приложение към доклада и примерен дневник.

Comments are closed