Стажове и практики

Срокове за подаване на заявление за летните стажове през 2023 г. от студентите в III, IV и V курс на ВМФ.

План-график и инструкции за стажа

Срокове за приемане на заявления

Заявление – III курс

Заявление – IV и V курс

 

Дежурства на студентите от ВМФ в УВБК за летен семестър на 2022/2023 учебна година

 

 

Изисквания за оформяне на амбулаторен лист на пациенти с паразитни и инфекциозни болести

 

 

Нови изисквания за оформяне на писмен доклад за проведен преддипломен стаж

Изисквания амбулаторен лист инфекциозни и паразитни болести

Примерен доклад и дневник за изготвяне на отчет от преддипломния стаж – съгласно действащите правила от 2019 година: примерен доклад, приложение към доклада и примерен дневник.

Comments are closed