Стажове и практики

Студенти, които вече са се явявали на държавни изпити, но не са взели 1 или 2 от тях, могат да подадат заявление онлайн. Ако Ви е останал 1 изпит, трябва да изпишете (с думи) дали ще се явите на първа или втора дата.

Попълнените заявления изпращайте на г-жа Таня Ганчева, на имейл: tania_gan4eva@abv.bg

При получаване на заявлението, г-жа Ганчева ще Ви изпрати потвърждение. При липса на такова в рамките на работния ден, се свържете с нея на тел. 042/699502

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

ГРАФИЦИ НА ДЕЖУРСТВАТА

 

Изисквания за оформяне на амбулаторен лист на пациенти с паразитни и инфекциозни болести

 

 

Нови изисквания за оформяне на писмен доклад за проведен преддипломен стаж

Изисквания амбулаторен лист инфекциозни и паразитни болести

Примерен доклад и дневник за изготвяне на отчет от преддипломния стаж – съгласно действащите правила от 2019 година: примерен доклад, приложение към доклада и примерен дневник.

Comments are closed