Стажове и практики

Държавният изпит по дисциплините „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“, „Вътрешни болести“ и „Хирургия“ ще започва от 07.30 часа в „Център по Репродукция на животните“, и от 10.00 часа в библиотеката на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – № 399-16

Държавният по дисциплините "Ветеринарно-санитарна експертиза, инфекциозни и паразитни болести" ще се провежда в "Секция по инфекциозни болести " и ще започва в 8.00

 

График за явяване на държавни изпити – по дни


Конспект за държавни изпити – 2023/2024 г.


Дежурства в Университетска ветеринарна болница с клиники за зимен семестър, академична 2023/2024 г. за студентите от ВМФ

 

Изисквания за оформяне на амбулаторен лист на пациенти с паразитни и инфекциозни болести

 

Нови изисквания за оформяне на писмен доклад за проведен преддипломен стаж

Изисквания амбулаторен лист инфекциозни и паразитни болести

Примерен доклад за студентите от III курс

Примерен доклад и дневник за изготвяне на отчет от преддипломния стаж – съгласно действащите правила от 2019 година: примерен доклад, приложение към доклада и примерен дневник.

Comments are closed