Решения на Факултетния съвет на ВМФ

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 – ЮНИ 2017 ГОДИНА

Comments are closed