Решения на Факултетния съвет на ВМФ

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2023 – ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2022 – ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2021 – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2020 – ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2019 – ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 – ЮНИ 2017 ГОДИНА

Comments are closed