Развитие на академичния състав

Развитие на академичния състав на ВМФ 21-22 г.

 

Развитие на академичния състав

 

Сведение за заетите академични длъжности и придобитите научни степени във ВМФ през 2018, 2019 и 2020 години

         За периода 2018-2020 година във ВМФ:

  • Назначени 12 асистенти
  • Заели академичната длъжност „главен асистент“ -11
  • Заели академичната длъжност „доцент“ -7
  • Заели академичната длъжност „професор“ -3
  • Придобили ОНС „доктор“ – 11, като всички са били докторанти на самостоятелна подготовка

 

2018 година

1. Заели академичната длъжност „професор“

2. Заели академичната длъжност „доцент“

Петко Василев Джелебов

 

3. Заели академичната длъжност „главен асистент“

         Манол Петков Карадаев

 

4. Заели академичната длъжност „асистент“

         Радина Наскова Василева

         Доника Георгиева Иванова

         Николай Николов

 

5. Придобили ОНС „доктор“

         Георги Валентинов Терзиев

         Влади Стоянов Недев

 

2019 година

1. Заели академичната длъжност „професор“

         Валентина Стаматова Урумова

         Мария Йорданова Андонова

 

2. Заели академичната длъжност „доцент“

Антон Лазаринов Антонов

         Крум Владимиров Неделков

         Цветослав Венциславов Койнарски

 

3. Заели академичната длъжност „главен асистент“

         Исмет Ирфанов Калканов

         Женя Стоянова Иванова

 

4. Заели академичната длъжност „асистент“

         Десислава Бангиева

Александра Даскалова

Мехмед Юксел Халил

Иванка Асенова Лазарова

Марияна Петрова Николова

 

5. Придобили ОНС „доктор“

         Гундарс Наглис

         Петър Тодоров Илиев

         Койчо Петков Коев

         Радка Стайова Гарноева

         Красимир Тодоров Стоянчев

 

         2020 година

1. Заели академичната длъжност „професор“

         Красимира Иванова Узунова

 

2. Заели академичната длъжност „доцент“

         Николина Велизарова Русенова

         Деян Стратев Стратев

         Георги Желев Георгиев

 

3. Заели академичната длъжност „главен асистент“

         Ралица Кючукова

         Петър Тодоров Илиев

         Койчо Петков Коев

         Мехмед Юксел Халил

         Иван Вълчев Трифонов

         Цанко Тодоров Христов

         Георги Валентинов Терзиев

         Влади Стоянов Недев

 

4. Заели академичната длъжност „асистент“

         Никола Николов Костадинов

         Моника Рачева Тонева

Бетина Стефанова Вълева

Людмил Иванов

 

5. Придобили ОНС „доктор“

         Лазарин Великов Лазаров

         Иван Вълчев Трифонов

         Цанко Тодоров Христов

         Христо Рачев Христов

Comments are closed