Познайте диагнозата

Ветеринарна клиника за дребни животни

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора

 

Познайте диагнозата

 

Задача 1

Задача 2

 

Comments are closed