Отчети на деканското ръководство

О Т Ч Е Т за ДЕЙНОСТТА на ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 19.12.2019 – 18.12.2023 ГОДИНА

 

За Общо събрание на ВМФ на 1 юни 2022 г.

Правилник на ВМФ – приет на 01.06.2022 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА НА ВМФ за 1.06.2022 – Общо събрание на ВМФ

О Т Ч Е Т за ДЕЙНОСТТА на ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 1.07.2021 – 30.05.2022 ГОДИНА

 

За Общо събрание на ВМФ на 1 юли 2021 г.

Правилник на ВМФ – приет на 01.07.2021 г.

Проект на правилник за устройство и дейност на ВМФ-коригиран 30.06.2021 г.

Правилникът е обсъден и коригиран на Разширен декански съвет с ръководител катедри по предложения изпратени от всички членове на ОС в срока на публичното обсъждане. В зелено са новите изменения.

Отчет на Деканското ръководство за декември 2019 – юни 2021 г.

Приложение_1Приложение_2Приложение_3Приложение_4_5_6Приложение_7Приложение_8Приложение_10

 

 

 

 

 

Отчетен доклад на деканското ръководство за мандат 2016 – 2019 год.

О Т Ч Е Т за ДЕЙНОСТТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.02. 2017 – 31.01.2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 03.01.2016 – 31.01.2017 ГОДИНА

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО 2011 – 2015 г.

О Т Ч Е Т за ДЕЙНОСТТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.02.2013 – 28.02.2014 ГОДИНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на академическото ръководство на ВМФ за периода 03.01.2012 – 31.01.2013 година

Comments are closed