Онлайн обучение

Датите за ликвидационната сесия през септември 2020 за всички дисциплини, преподавани в катедра "Ветеринарна хирургия", ще бъдат обявени на страниците на съответните курсове в Тракийски Електронен Университет (edu.uni-sz.bg).

Указания /допълнени и преработени/ за провеждането на изпити във ВМФ през лятна редовна/поправителна сесия на академичната 2019/2020 г.

Указания за студентите 6ти курс – прекъснали/условни

Instructions for Conducting Examinations (ICE) in the FVM during the summer regular/supplementary session of the academic year 2019/2020

График /обновен/ за Online провеждане на семестриалните изпити във ВМФ през лятна поправителна сесия на академичната 2019/2020 г.

Schedule of supplementary Online exam session in the FVM /updated/ Summer semester – Academic year 2019/2020

График за Online провеждане на семестриалните изпити във ВМФ през лятна редовна сесия на академичната 2019/2020 г.

Schedule of regular Online exam session in the FVM Summer semester – Academic year 2019/2020

Статус и развитие на онлайн обучението във ВМФ

Lecturers activity in online education in VetMedicine-16.03-10.04.2020

График на лекции и упражнения в онлайн режим:

Comments are closed