Обществени поръчки

Действащи договори за:

Предстоящи обявления по ЗОП

2022 г.

Дог.066_канц.материали

Дог.067_канц.материали

Дог. 324 – строителни материали

Дог. 325 – електрически материали

Дог._32Р – Консумативи принтери

Дог.248_14.09.20_Комбиниран фураж

Дог.57_01.02.21_Реак. за авт. биох. анализ BS-120

Дог.82_26.02.21_Лаб. тестове

Дог.83_26.02.21_Реак. за хем. и електрол. анализатор

Дог.89_01.03.21_Други печат. материали

Дог.118_18.03.21_Лаб. тестове за изсл. на мляко

Дог. 156_16.04.21_Хранителни среди и консумативи за бактериология

Дог_157_16.04.21_Реактиви и консумативи за HPLC

Дог_161_19.04.21_Лабораторни консумативи – стъклария, еднократни и автоклавируеми

Дог_162_19.04.21_Химикали и реактиви

Дог_163_19.04.21_Реагенти и консумативи за генетични анализи

Дог_164_19.04.21_Химикали, среди и консумативи за клетъчни култури

Дог. 169 (1) – Доставка на почистващи препарати и средства вкл. в списъка по Чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ТрУ

Дог. 169 (2) – Доставка на оборудване и консумативи за почистване извън списъка по Чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ТрУ

Дог. 181 – ELISA китове за диагностика на заболявания при животни

Дог. 182 – Лабораторни тестове за биохимичен анализатор

Дог. 183 – Тестове за апаратура IDEXX Vet lab

Дог. 186 – Периодична доставка на ВиК части и материали за нуждите на структурните звена към ТрУ Стара Загора

Дог. 204 – Реактиви за автоматични хематологични анализатори

дог.366вмф_28.08.21_анестетици и опиати

дог.367вмф_30.08.21_ветеринарни клинич.тестове

дог.368вмф_30.08.21_ветер.клинични консумативи

дог.374вмф_07.09.21_хуманномед.лекарствени препарати

дог.375вмф_07.09.21_хуманномед.консумативи и санит.матер

дог.388вмф_16.09.21_ветер.лекарствени средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обявени през 2021 г.

1_ремонти_ВМФ-12032020_web

2_компютри_периф_ВМФ-10032020-web

3_климатици_ВМФ-15032020-web

4_апарати-ВМФ-15052020-web

5_оборудване-ВМФ-15052020_web

6_клинични_апарати-ВМФ-29102020_web

7_консумативи_нова-15112020_web

8_мебели_ВМФ-2021-web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed