Обществени поръчки

Дог. 324 – строителни материали

Дог.32Р_06.02.23_ориг.консумативи за офис техника

Дог.33Р_07.02.23_Съвместими тонер касети

Дог. 168 – Доставка на почистващи препарати и средства вкл. в списъка по Чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ТрУ

Дог. 169 – Доставка на оборудване и консумативи за почистване извън списъка по Чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на ТрУ

Дог. 186 – Периодична доставка на ВиК части и материали за нуждите на структурните звена към ТрУ Стара Загора

Дог.377ВМФ_17.10.2022_Хуманномед.лек. препарати

Дог.378ВМФ_17.10.2022_Хуманномед.консумативи и санит.м-ли

Дог.391ВМФ_25.10.2022_Консумативи за LC-MS'MS

Дог.392ВМФ_25.10.2022г. Анестетици и опиати

Дог.393ВМФ_25.10.2022г._Вет.клинични консумативи

Дог.397_28.10.22_лабораторни тестове

Дог.398_28.10.22_ELISA диагностични китов

Дог.399_28.10.22_ELISA китове за диагностика на забол.при животните

Дог.400_28.10.22_Тестове за апаратура IDEXX

Дог.409ВМФ_07.11.22 Биомед фючар_Реагенти и консумативи за ген.анализи

Дог.410ВМФ_07.11.22 Биомед фючар_Реагенти и консумативи за qPCR-Gentier

Дог.414ВМФ_09.11.22_Лабораторни консумативи_стъклария, еднокр.и автоклавируеми

Дог.415ВМФ_09.11.22 Лабораторни материали

Дог.416ВМФ_09.11.22 Химикали и реактиви

Дог.417ВМФ_09.11.22_Консумативи за LEICA HistoCore PEARL

Дог.418ВМФ_09.11.22_Химикали,среди и консумативи за кл.култури

Дог.419вмф_09.11.22_реактиви и консумативи за HPLC

Дог.420ВМФ_09.11.22_Химикали и реакт.за LS-MS_MS анализ

Дог.421ВМФ_09.11.22 _Реактиви за авт.хемат.анализатор Exido

Дог.427ВМФ_16.11.2022г. _Ветеринарни лекарствени средства

Договор 433 ВМФ_17.11.2022_хранителни среди и консумативи за бактериология

Обявени през 2021 г.

1_ремонти_ВМФ-12032020_web

2_компютри_периф_ВМФ-10032020-web

3_климатици_ВМФ-15032020-web

4_апарати-ВМФ-15052020-web

5_оборудване-ВМФ-15052020_web

6_клинични_апарати-ВМФ-29102020_web

7_консумативи_нова-15112020_web

8_мебели_ВМФ-2021-web

 

 

 

Comments are closed