Краткосрочни курсове

КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

Тези курсове са групови (над 6 човека) и индивидуални.

Предназначени са за ветеринарни лекари, а някои и за лица от други професии, но с изисквана ветеринарна квалификация. 

Завършилите курсисти (след успешно положен изпит) получават регистрирано в МОН – УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ в съответната област, а при курсове без заключителен изпит – СЕРТИФИКАТ за участие.

 

КУРСОВЕ

ДНИ

ЧАСОВЕ

ТАКСА

групова

лв.

ТАКСА

индивидуална

лв.

1.

Хуманно отношение и защита на животните по време на транспорт

2

16

150

200

2.

Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони и приюти

2

16

250

300

3.

Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за научни или образователни цели

1

8

200

250

4. Хуманно отношение при отглеждане на водоплаващи птици 2 16 150 150

5.

Пчелар – проверител

2

16

250

300

6.

Пчеларство и здравеопазване на пчелите

4

32

250

300

7.

Биологично пчеларство и здравеопазване на пчелите

4

32

250

300

8. Биологични особености на пчелите и пчелна патология 1 м. 76 600 800

9.

Системи за управление безопасността на храните

2

16

200

300

10. Анализ и обработка на семенната течност за асистиране репродуктивни технологии при преживни животни 3 24 600

11.

Изкуствено осеменяване на едри преживни животни

3

22

300

600

12.

Изкуствено осеменяване на кучето

2

11

300

500

13.

Основи на ехографското изследване на дребни преживни животни

2

15

200

14. Ехография на половите органи и мускулната тъкан при овце 2 16 500

15.

Приложение на ехографското изследване в репродукцията на еднокопитните животни

2

10

150

300

16.

Репродукция при еднокопитни животни

2

10

150

300

17.

Репродуктивни биотехнологии при едри преживни животни

2

10

150

300

18.

Приложение на ехографското изследване в репродукцията при едрите преживни животни

2

10

150

300

19.

Управление на репродуктивния процес в говедовъдни ферми

2

11

150

300

20.

Ехография на половите органи при дребни преживни животни

2

16

200

400

21.

Изкуствено осеменяване на дребни преживни животни

3

22

300

600

22.

Изкуствено осеменяване на свине

2

16

300

600

23.

Изкуствено осеменяване на кобили

1 м.

31

350

24.

Здравни проблеми на бремеността, раждането и следродилния период и болести по новородените и подрастващи телета

2

16

250

25.

Ветеринарна офталмология

3 м.

115

2000

26.

Анестезиология на кучета и котки

1 м.

176

1000

27.

Ендоскопия и ехография на кучета и котки

1 м.

160

1000

28.

Гастроентерология на кучето и котката

3 м.

160

1000

29.

Болести на нарушената обмяна на веществата по свинете

2

16

150

200

30.

Вътрешни незаразни болести по конете

2

16

150

200

31.

Вътрешни незаразни болести по дребните животни – нефрология, урология и неврология

2

16

150

200

32.

Вътрешни незаразни болести на преживните животни

2

16

150

200

33.

Отравяния при домашните животни

2

16

150

200

34.

Вътрешни незаразни болести по птиците

2

16

150

200

35.

Паразитни болести по животните – актуални диагностични методи

2

16

200

250

36.

Паразитни болести на дребните животни

2

16

200

250

37.

Паразитни болести по птиците

2

16

200

250

38.

Инфекциозни болести на кучето: диагностични алгоритми

2

16

150

200

39.

Инфекциозни болести на котката: диагностични алгоритми

1

8

100

150

40.

Хуманно отношение и защита на животните по време на клане

 15

200

250

41.

Актуални хирургически заболявания при кучета и котки

3 м.

115

– 

2000

42.

Репродукция и репродуктивни нарушения при кучето и котката

 1 м.

176

800

1000

43.

Фармакокинетика, организация на експеримента и биостатистика на данни от фармакологични проучвания

3

18

100

150

44.

Актуални хирургически заболявания при кучета и котки

1 м.

176

1000

45.

Мениджмънт и правно регламентиране на правното обслужване

1 м.

160

300

350

46. Ендоскопия, ехография и електрокардиография на кучето и котката 3 м. 195 1000
47. Приложение на ехографията в репродукцията на свинете 2 16 600
48. Основи на ултразвуковата диагностика при кучета и котки 1 м. 50 1000
49. Екарисажно дело 2 16 150 200
50. PCR и ELISA техника при контрол на храните 2 16 150 250
51. Евакуация на домашни любимци при бедствия 1 8 150 200
52. Разпознаване на жестокостта срещу животните и връзката ѝ с междуличностното насилие 2 16 250 300
53. Разследване на инциденти с диви животни и междуинституционално сътрудничество 3 24 200 250
54. Ръководител на дейности по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните 7 49 500 800
55. Изпълнител на дейности по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните 5 33 350 500
56.

Основи на ултразвуковата диагностика при домашни любимци

Basics of ultrasound diagnostics in pets

(курсът се провежда само на английски език! / the training is conducted in English only!)

1 м. 30 3000

  

Курсове за повишаване на квалификацията могат да бъдат провеждани и по теми от всички сфери на ветеринарната медицина по желание на специализантите.

Таксата за участие в краткосрочни курсове за граждани на страни извън ЕС е удвоената такса за граждани на Р България и страните от ЕС.

 

Информация и контакт:

Доц. д-р Звезделина Тодорова Киркова – ръководител отдел „СДО/СДК” на ВМФ (Тел: 042/699 588; E-mail: z.t.kirkova@abv.bg)

Таня Ганчева – организатор отдел „СДО/СДК” (Тел: 042/699 502; E-mail: tania_gan4eva@abv.bg)

 

Тракийски университет

Ветеринарномедицински факултет

Студентски град

 

6000 Стара Загора, България

Тел. 042/699-588; 042/699-502

Comments are closed