Дългосрочни курсове

 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОВЕЖДА СЛЕДНИТЕ ФОРМИ НА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ: 

ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Тези курсове са предназначени за дипломирани ветеринарни лекари и се осъществяват по учебни програми във различни направления на ветеринарната медицина, съгласувани с БАБХ.

Формата на обучение е задочна. Успешно завършилите курсисти (защитили дипломна работа или успешно положили заключителен държавен изпит) получават регистрирано в МОН “СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ”  ПО СЪОТВЕТНАТА СПЕЦИАЛНОСТ.

 

ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МЕСЕЦИ

ТАКСА

лв.

1.

Ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на хранителните продукти от животински произход

12

1000

2.

Микробиология на хранителните  продукти

12

1000

3.

Епидемиология и профилактика на инфекциозните болести

18

950

4.

Ветеринарна бактериология и микробиологична диагностика

18

1100

5.

Ветеринарна хирургия

18

4500

6. Хирургически болести по конете 18 4500

7.

Пчеларство, пчелна патология и лабораторна диагностика на заболяванията по пчелите и пчелното пило

18

1200

8.

Болести по птиците

18

900

9.

Паразитни болести на дребните животни

18

1100

10.

Инфекциозни болести при животни за компания – кучета, котки и коне

18

1200

11.

Фармакология

18

700

12.

Клинико-лабораторна диагностика при животните

18

1000

13.

Болести по свинете

18

1200

14.

Болести при едрите преживни животни

18

1200

15.

Ветеринарно законодателство и мениджмънт

12

1000

16.

Репродукция при едри преживни животни

18

1200

17.

Репродукция на дребните преживни животни

18

1200

18.

Биология и болести по дивеча

18

1000

  

Курсове за повишаване на квалификацията могат да бъдат провеждани и по теми от всички сфери на ветеринарната медицина по желание на специализантите.

Таксите за участие в дългосрочни специализации за следдипломно обучение на чуждестранни граждани от страни на Европейския съюз са както за българските граждани. С решение на Академичен съвет, № 27 / 19.12.2018 г., таксата за участие в дългосрочна специализация във ВМФ за чуждестранни граждани от страни извън Европейския съюз е равна на удвоената такса за специализантите от Р България и страните от ЕС в евро.

 

Информация и контакт:

Доц. д-р Звезделина Тодорова Киркова – ръководител отдел „СДО/СДК” на ВМФ (Тел: 042/699 588; E-mail: z.t.kirkova@abv.bg)

Таня Ганчева – организатор отдел „СДО/СДК” (Тел: 042/699 502; E-mail: tania_gan4eva@abv.bg)

 

Тракийски университет

Ветеринарномедицински факултет

Студентски град

6000 Стара Загора, България

Тел. 042/699-588; 042/699-502

Comments are closed