Следдипломно обучение – специализации

 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОВЕЖДА СЛЕДНИТЕ ФОРМИ НА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ:

І. ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Тези курсове са предназначени за дипломирани ветеринарни лекари и се осъществяват по учебни програми във различни направления на ветеринарната медицина, съгласувани с БАБХ.

Формата на обучение е задочна. Успешно завършилите курсисти (защитили дипломна работа или успешно положили заключителен държавен изпит) получават регистрирано в МОН “СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ”  ПО СЪОТВЕТНАТА СПЕЦИАЛНОСТ.

 

ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МЕСЕЦИ

ТАКСА

лв.

1.

Ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на хранителните продукти от животински произход

12

1000

2.

Микробиология на хранителните  продукти

12

1000

3.

Епидемиология и профилактика на инфекциозните болести

18

950

4.

Ветеринарна бактериология и микробиологична диагностика

18

1100

5.

Ветеринарна хирургия

18

4500

6. Хирургически болести по конете 18 4500

7.

Пчеларство, пчелна патология и лабораторна диагностика на заболяванията по пчелите и пчелното пило

18

1200

8.

Болести по птиците

18

900

9.

Паразитни болести на дребните животни

18

1100

10.

Инфекциозни болести при животни за компания – кучета, котки и коне

18

1200

11.

Фармакология

18

700

12.

Клинико-лабораторна диагностика при животните

18

1000

13.

Болести по свинете

18

1200

14.

Болести при едрите преживни животни

18

1200

15.

Ветеринарно законодателство и мениджмънт

12

1000

16.

Репродукция при едри преживни животни

18

1200

17.

Репродукция на дребните преживни животни

18

1200

18.

Биология и болести по дивеча

18

1000

 

 

ІІ. КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

Тези курсове са групови (над 6 човека) и индивидуални.

Предназначени са за ветеринарни лекари, а някои и за лица от други професии, но с изисквана ветеринарна квалификация. 

Завършилите курсисти (след успешно положен изпит) получават регистрирано в МОН – УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ в съответната област, а при курсове без заключителен изпит – СЕРТИФИКАТ за участие.

 

КУРСОВЕ

ДНИ

ЧАСОВЕ

ТАКСА

групова

лв.

ТАКСА

индивидуална

лв.

1.

Хуманно отношение и защита на животните по време на транспорт

2

16

150

200

2.

Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони и приюти

2

16

250

300

3.

Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за научни или образователни цели

1

8

200

250

4. Хуманно отношение при отглеждане на водоплаващи птици 2 16 150 150

5.

Пчелар – проверител

2

16

150

200

6.

Пчеларство и здравеопазване на пчелите

4

32

150

200

7.

Биологично пчеларство и здравеопазване на пчелите

4

32

150

200

8.

Системи за управление безопасността на храните

2

16

200

300

9. Анализ и обработка на семенната течност за асистиране репродуктивни технологии при преживни животни 3 24 600

10.

Изкуствено осеменяване на едри преживни животни

3

22

300

600

11.

Изкуствено осеменяване на кучето

2

11

300

500

12.

Основи на ехографското изследване на дребни преживни животни

2

15

200

13. Ехография на половите органи и мускулната тъкан при овце 2 16 500

14.

Приложение на ехографското изследване в репродукцията на еднокопитните животни

2

10

150

300

15.

Репродукция при еднокопитни животни

2

10

150

300

16.

Репродуктивни биотехнологии при едри преживни животни

2

10

150

300

17.

Приложение на ехографското изследване в репродукцията при едрите преживни животни

2

10

150

300

18.

Управление на репродуктивния процес в говедовъдни ферми

2

11

150

300

19.

Ехография на половите органи при дребни преживни животни

2

16

200

400

20.

Изкуствено осеменяване на дребни преживни животни

3

22

300

600

21.

Изкуствено осеменяване на свине

2

16

300

600

22.

Изкуствено осеменяване на кобили

1 м.

31

350

23.

Здравни проблеми на бремеността, раждането и следродилния период и болести по новородените и подрастващи телета

2

16

250

24.

Ветеринарна офталмология

3 м.

115

2000

25.

Анестезиология на кучета и котки

1 м.

176

1000

26.

Ендоскопия и ехография на кучета и котки

1 м.

160

1000

27.

Гастроентерология на кучето и котката

3 м.

160

1000

28.

Болести на нарушената обмяна на веществата по свинете

2

16

150

200

29.

Вътрешни незаразни болести по конете

2

16

150

200

30.

Вътрешни незаразни болести по дребните животни – нефрология, урология и неврология

2

16

150

200

31.

Вътрешни незаразни болести на преживните животни

2

16

150

200

32.

Отравяния при домашните животни

2

16

150

200

33.

Вътрешни незаразни болести по птиците

2

16

150

200

34.

Паразитни болести по животните – актуални диагностични методи

2

16

200

250

35.

Паразитни болести на дребните животни

2

16

200

250

36.

Паразитни болести по птиците

2

16

200

250

37.

Инфекциозни болести на кучето: диагностични алгоритми

2

16

150

200

38.

Инфекциозни болести на котката: диагностични алгоритми

1

8

100

150

39.

Хуманно отношение и защита на животните по време на клане

 15

200

250

40.

Актуални хирургически заболявания при кучета и котки

3 м.

115

– 

2000

41.

Репродукция и репродуктивни нарушения при кучето и котката

 1 м.

176

800

1000

42.

Фармакокинетика, организация на експеримента и биостатистика на данни от фармакологични проучвания

3

18

100

150

43.

Актуални хирургически заболявания при кучета и котки

1 м.

176

1000

44.

Мениджмънт и правно регламентиране на правното обслужване

1 м.

160

300

350

45. Ендоскопия, ехография и електрокардиография на кучето и котката 3 м. 195 1000
46. Приложение на ехографията в репродукцията на свинете 2 16 600
47. Основи на ултразвуковата диагностика при кучета и котки 1 м. 50 1000
48. Екарисажно дело 2 16 150 200
49. PCR и ELISA техника при контрол на храните 2 16 150 250
50. Евакуация на домашни любимци при бедствия 1 8 150 200
51. Разпознаване на жестокостта срещу животните и връзката ѝ с междуличностното насилие 2 16 250 300

  

Курсове за повишаване на квалификацията могат да бъдат провеждани и по теми от всички сфери на ветеринарната медицина по желание на специализантите.

Таксите за участие в дългосрочни специализации за следдипломно обучение на чуждестранни граждани от страни на Европейския съюз са както за българските граждани, а таксите за специализанти от страни извън Европейския съюз се взимат с решение на Академичен съвет.

      За краткосрочни курсове – такса в двоен размер спрямо таксата за български граждани.

 

Информация и контакт:

Доц. д-р ПЪРВАН ПЪРВАНОВ – ръководител отдел „СДО/СДК” на ВМФ

ТАНЯ ГАНЧЕВА – организатор отдел „СДО/СДК”

Тракийски университет

Ветеринарномедицински факултет

Студентски град

6000 Стара Загора, България

Тел. 042/699-601; 042/699-502

E-mail: tu_vmf_sdk@abv.bg

tania_gan4eva@abv.bg

Comments are closed