Новини

Пета международна научна конференция за студенти по ветеринарна медицина, 11-12.05.2019 pdf

Информация за студенти и преподаватели Програма „Еразъм+“ 2018 / 2019 pdf

Летен стаж по програма Еразъм +

XVIII Middle-European Buiatrics Congress & the XXVIII International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics

Финансиране на университетски и научни проекти

20th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress May 3-5, 2018, Istanbul / Turkey

Националната покана по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“- до 21 март 2018

Летен стаж по програма Еразъм +

Capacity Building in the field of higher education: How to successfully complete and finalise your project proposal – Call 2018

4th Annual Conference of the Balkan Universities Association

EURAXESS – Call for research fellowships in Poland

Отворени конкурси – централизирани дейности по Еразъм+ за 2018

На вниманието на студентите за мобилности по Еразъм + през 2017 / 2018 : обучение – летен семестър и летен стаж

Обща покана за подаване на проектни предложения по Програма “Еразъм+” за 2018 г.

Кариера за нова ЕRA -26 октомври 2017г. Тракийски университет зала 3/3A. За повече информация, програма и регистрация кликнете тук.

Стипендии за академичен обмен на DAAD за академичната 2018/2019 година

На вниманието на студентите от ВМФ:

Уважаеми студенти,

Има свободни места за летен стаж през 2017 по програма Еразъм +. За повече информация:

Еразъм координатор на ВМФ:

проф. Иван Пенчев

секция Физиология на животните

стая № 699-1

тел.: 0887064791

На вниманието на преподавателите, желаещи да кандидатстват за мобилност по програма Еразъм + през учебната 2017 – 2018 г. :

1. Срокът за подаване на документи за мобилности през зимния и летния семестър на учебната 2017 – 2018 г. е 20 юни 2017 г.

2. При класирането влизат в сила новите правила за мобилности през учебната 2017 – 2018 г. Информация за тях може да намерите тук.

Уважаеми студенти и преподаватели,

Отворени са поканите за осъществяване на мобилности по програма Еразъм + за академичната 2017 – 2018 г.. Информация относно условията за кандидатстване и сроковете за подаване на документи може да намерите на тук, отдел Международна дейност на Тракийски университет (г-жа Рени Мицова) и координатора на Еразъм + във ВМФ проф. Иван Пенчев.

Документи за кандидатстване се подават в кабинета на проф. Иван Пенчев в стая 699-1.

Обръщаме внимание, че при класирането стриктно ще се спазват, както правилата на програма Еразъм +, така и допълнителните критерии.

При класирането на преподавателите ще се взема в предвид наличието на конкретна работна програма на обучение и/или преподаване по дни и тематични единици.

19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress 02 – 04 May 2017 Istanbul, Turkey. Website: http://vetbak.istanbul.edu.tr/en/

Summer school for students in University of Pisa, Italy. For more information, please use the link below:

https://www.unipi.it/summerschool

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование", с краен срок за кандидатстване 29 март 2017г., 13:00 часа българско време. Линк към нея може да намерите  тук.

Поздрави,

Екипът на Международен отдел на ТрУ и ВМФ 

Екип Висше образование и Център за развитие на човешките ресурси и Програма Еразъм +

Comments are closed