Новини и обяви

Приложение 1 към писмо за ликвидационна сесия 2018/2019 – doc

Писмо за ликвидационна сесия + дипълнителни дати 2018/2019 – doc

Интервю с проф. Михни Люцканов във вестник Аз Буки

Пета международна научна конференция за студенти по ветеринарна медицина, 11-12.05.2019 pdf

Информация за студенти и преподаватели Програма „Еразъм+“ 2018 / 2019 pdf

Обява за свободно работно място

Покана за среща с гостите от Московската ветеринарна академия

О Т Ч Е Т за ДЕЙНОСТТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.02. 2017 – 31.01.2018 ГОДИНА

XVIII Middle-European Buiatrics Congress & the XXVIII International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics

Финансиране на университетски и научни проекти

20th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress May 3-5, 2018, Istanbul / Turkey

Националната покана по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“- до 21 март 2018

Летен стаж по програма Еразъм +

Capacity Building in the field of higher education: How to successfully complete and finalise your project proposal – Call 2018

4th Annual Conference of the Balkan Universities Association

EURAXESS – Call for research fellowships in Poland

Отворени конкурси – централизирани дейности по Еразъм+ за 2018

На вниманието на студентите за мобилности по Еразъм + през 2017 / 2018 : обучение – летен семестър и летен стаж

Предстоящи покани по Хоризонт 2020 през 2018 г.

Ветеринарната медицина в полза на хората – Международна научна конференция 6-7 октомври 2017

Тържествено честване на 90-тата годишнина на проф. д-р Трифон Томов

Кариера за нова ЕRA -26 октомври 2017г. Тракийски университет зала 3/3A. За повече информация, програма и регистрация кликнете тук.

Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 2016 – ЮНИ 2017 ГОДИНА

Нов учебен план ВМФ

Учебна програма БГ

Учебна програма EN

Резюмета на английски на учебните програми (стар curriculum)

На 15 март 2017 г. от 8.00 ч. в конферентната зала на хотел „Верея” Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет домакинства  на регионална среща на страните – членки на ЕАEVE (Европейска асоциация за оценка на висшето ветеринарномедицинско образование) от група 8 относно Критериите за оценка на качеството на образованието. Ще присъстват декани и зам.-декани от: 11  ветеринарни факултета от Република Турция, ветеринарните факултети в Белград, Сараево, Скопие, София, представители на Ректорското ръководство на Тракийски университет, Стара Загора, Българския ветеринарен съюз, редактора на сп. „Ветеринарна практика”, Директора на ОДБХ Стара Загора, както и ръководителите на катедри от ВМФ.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 03.01.2016 – 31.01.2017 ГОДИНА

На 14.12.2016 г.  Ветеринарномедицински факултет отбеляза тържествено Професионалния празник на ветеринарномедицинския специалист. docx

РОЯЛ КАНИН БЪЛГАРИЯ има удоволствието да Ви покани на дерматологичен семинар с лектор д-р Режина Вагнер – Покана и Програма – pdf

X–то ЮБИЛЕЙНО НАЦИОНАЛНО ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ БУЛВЕТ МЕДИКА от 13 до 16 октомври 2016 програма doc

Разширен Магистърски Прием 2016/2017 за задочно обучение по магистратура “Санитарна микробиология и безопасност на храните” със срок до 20 октомври 2016 г.

Ветеринарномедицинският факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора има удоволствието да ви уведоми, че Десето, юбилейно издание на Националното ветеринарномедицинско изложение БУЛВЕТМЕДИКА – 2016 ще се състои от 13.10 до 16.10.2016 г. За информация: доц. Диан Канъков – зам. декан тел. 042699529, мобилен: 0889448081, e-mail: dian@gbg.bg.

Промоцията на 88-ми випуск ветеринарни лекари ще се проведе на Форума на Тракийски университет, Студентски град, на 20.05.2016 г. от 10.00 часа!

Покана за участие в информационен семинар на тема "Европейските програми за научни изследвания и академичен обмен и предстоящите отворени конкурси" на 07.03.2016 г.,  понеделник от 14.00 ч. в зала № 3А на Студентски град. pdf

Резултати от зимна изпитна сесия 2015/2016 (приложение 1 към писмо № 163 / 16.02.2016) doc

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО 2011 – 2015 г.

Във връзка с акредитацията на EAEVE:

Табела за учебна зала ppt

Табела за лаборатория ppt

Табела с име (бадж) ppt

(добавяне на снимка отдясно на името е препоръчително)

PROGRAM of the EAEVE expert group about its revisit to the Faculty of Veterinary Medicine at Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria – 16 and 17 April 2015

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА НА EAEVE ВЪВ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ – СТАРА ЗАГОРА ВЪВ ВРЪЗКА С АКРЕДИТАЦИЯТА НА EAEVE / FVE

Открита е регистрационната процедура за участие в симпозиума за ветеринарни лекари по хуманно отношение към животните, организиран от Европейската комисия – Стара Загора, България 25-26 март 2015г.

Европейската комисия организира обучителен симпозиум за практикуващи ветеринарни лекари по хуманно отношение към животните – Стара Загора, България 25-26 март 2015г.

Тържествена промоция на абсолвентите от 87ми випуск ветеринарни лекари

О Т Ч Е Т за ДЕЙНОСТТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.02.2013 – 28.02.2014 ГОДИНА

90 години Ветеринарномедицински факултет (информация и снимки от тържествата на 30 и 31 май 2013 г.)

Доклад на Декана на ВМФ за 90 години Ветеринарномедицински факултет (30 май 2013 г.)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /АНЕКС/ КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на академическото ръководство на ВМФ за периода 03.01.2012 – 31.01.2013 година

Facebook страница на Ветеринарномедицински факултет

Comments are closed