Млади учени и постдокторанти на ВМФ

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ВМФ – 2020 ГОД.

            ПОСТДОКТОРАНТИ:

            1. Доника Георгиева Иванова

            2. Камелия Димчева Стаматова-Йовчева

            3. Исмет Ирфанов Калканов

            4. Радка Стайова Гарноева

 

            МЛАДИ УЧЕНИ:

            1. Марияна Пепова Стратева

            2. Радина Наскова Василева-Минкова

            3. Георги Валентинов Терзиев

            4. Десислава Русева Бангиева

Comments are closed