Контакти

Зам.-декан

Научноизследователска дейност

Доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев, д.в.м.

тел.: 042/699 512

Е-mail: plana2003@mail.bg

 

Ст. експерт НИД: 

Д-р Невена Първанова

тел.: 042/699 506 

Е-mail: vmfd@uni-sz.bg

 

Comments are closed