Контакти

Координатор Еразъм

Информация за връзка

Проф. Иван Пенчев Георгиев

Kатедра "Фармакология, физиология на животните и физиологична химия"

Секция "Физиология на животните"

Ветеринарномедицински факултет

Тракийски университет

6000 Стара Загора

имейл: ivanpenchev@uni-sz.bg, iv_p63@abv.bg

тел: 0887064791 

Comments are closed