Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт

Ръководител: Проф. двмн Александър Павлов        
адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора                           
тел.: (042) 699 536; E-mail: apavlov@uni-sz.bg

 

Секция „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход”

Преподавани дисциплини:

Задължителни:

  1. Хигиена и технология на месо и месни продукти
  2. Хигиена и технология на мляко и млечни продукти
  3. Ветеринарно-санитарна експертиза на хранителните продукти от животински произход
  4. Биология и болести по хидробионтите

Избираеми:

  1. Лабораторен контрол на храни

 

Академичен състав

Проф. двмн Александър Павлов

тел.: (042) 699 536; E-mail: apavlov@uni-sz.bg  

Научни интереси: хигиена и технология на месо; остатъчни количества чужди вещества в храните; НАССР (meat hygiene, residues in foods; HACCP).

 

 

Проф. двмн Иван Въшин

тел.: (042) 699 535; E-mail: vachin@uni-sz.bg 

Научни интереси: микробиологичен контрол; кампилобактерии; хигиена на млякото.

 

Доц. д-р Валентин Русев, д.в.м.

тел.: (042) 699 538; E-mail: valentin-rusev@abv.bg 

Научни интереси: микроструктура на колбаси; фалшификации колбаси; пчелен мед; заболявания по рибите; микробиология на мляко и млечни продукти.

 

Доц. д-р Динко Динков, д.в.м.

тел.: (042) 699 539; E-mail: dinkodinkov@abv.bg 

Научни интереси: пчелни продукти; остатъчни количества ксенобиотици; съвременни методи за изследване, добри производствени практики.

 

Доц. д-р Тодор Стоянчев, д.в.м.

тел.: (042) 699 540; E-mail: todor.stoyanchev@uni-sz.bg 

Научни интереси: хранителна микробиология, Campylobacter spp., птици, птичи продукти, молекулярни биологични методи при храни, PCR, PCR-RFLP, PFGE.

 

Гл. ас. д-р Деян Стратев, д.в.м.

тел.: (042) 699 537; Е-mail: stratev@mail.bg 

Научни интереси: ветеринарно-санитарен контрол и микробиологично изследване на риба и рибни продукти, аеромонади, болести по рибите.

 

Ас. д-р Ралица Кючукова, д.в.м.

тел: (042) 699 695; E-mail: ralitsa.kjuchukova@abv.bg

Научни интереси: остатъчни количества от антибиотици в птици и риби; HPLC; ELISA.

 

Десислава Бангиева – докторант

тел: (042) 699 543; E-mail: desislava_bangieva@abv.bg

Научни интереси: микробиология на мляко и млечни продукти.

 

 

Михаил Миланов – докторант

тел: (042) 699 543; E-mail: m.vlad.milanov@gmail.com

Научни интереси: прогнозна микробиология на храните, Listeria monocytogenes и срок на годност при месо и месни продукти.

 

Обща информация

План за практически занятия – зимен семестър

Избираема дисциплина "Лабораторен контрол на храни"

Prot_DNA_A_2015

Prot_DNA_A_2014

 

Секция „Ветеринарно законодателство и мениджмънт”

 

Преподавани дисциплини:

Задължителни:

  1. Ветеринарномедицинско законодателство, държавна ветеринарна медицина и обществено здраве
  2. Съдебна ветеринарна медицина
  3. Професионална етика

Избираеми:

  1. История на ветеринарната медицина
  2. Мениджмънт на частната ветеринарномедицинска практика

 

Академичен състав

 

Доц. д-р Гергана Николова, д.в.м.
тел.: (042) 699 550; E-mail: gnikolova.vet@gmail.com 
Научни интереси: ветеринарномедицински мениджмънт; ветеринарномедицинско законодателство; хуманно отношение към животните; професионална етика; съдебна ветеринарна медицина; история на ветеринарната медицина; ветеринарномедицинско образование и професионално развитие.

 

Ас. д-р Ласка Костадинова
тел.: (042) 699 547; E-mail: lkostadinova.vet@gmail.com
Научни интереси: ветеринарномедицински мениджмънт; мениджмънт човешки ресурси; ветеринарномедицинско законодателство; граничен ветеринарномедицински контрол; хуманно отношение към животните; професионална етика; съдебна ветеринарна медицина; история на ветеринарната медицина.

 

Обща информация

 

Календарен план семинарни занятия 2016-2017 летен семестър

Календарен план лекции 2016-2017 летен семестър

 

Comments are closed