Общо животновъдство

Ръководител: Проф. д-р Красимира Иванова Узунова, д.в.м.

адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора

тел.: (042) 699 571; Е-mail: mira60bg@yahoo.com

 

 

Секция: „Екология с радиационна екология”.

Ръководител: гл. ас. д-р Невена Светославова Николова, д.в.м,

 

Гл. ас. д-р Невена Светославова Николова, д.в.м.

тел.: (042) 699 553; Е-mail: nikolovane@yahoo.com

Научни интереси: радиационна биология; токсикология.

 

Ваня Минева – главен специалист, организатор обучение, лаборант

 

 

Секция: „Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите”.

Ръководител: доц. д-р Крум Владимиров Неделков, д.в.м.

 

Доц. д-р Крум Владимиров Неделков, д.в.м.

тел.: (042) 699 556; E-mail: krum.nedelkov@trakia-uni.bg

Научни интереси: Нехормонални методи за синхронизация на еструса и увеличаване на плодовитостта при овце; ефективно разграждане на протеина и сухото вещество в търбуха; смилаемост на протеина в тънките черва при преживни.

 

Ас. д-р Александър Павлов Атанасов, д.в.м.

тел.: (042) 699 557; E-mail: hmi_atanasoff@mail.bg

Научни интереси:  хранене, метаболизъм на енергията и протеина, алтернативни източници на протеин, хранителни добавки при риби, земноводни животни и охлюви.                                                       

 

Ас. Стоян Златков Иванов

тел.: (042) 699 552; E-mail: stoyan.ivanov@trakia-uni.bg

 

Надя Стоянова – главен специалист, химик

тел.: (042) 699 558; E-mail: nadq_1282@abv.bg

 

 

Секция: „Генетика”.

Проф. д-р Добри Желев Ярков, д.в.м.

тел.: (042) 699 577; E-mail: dr_yarkov@hotmail.com

Научни интереси: генетика и селекция на животните; имуногенетика; екологична генетика; цитогенетика.

 

Доц. д-р Цветослав Венциславов Койнарски, д.в.м.

тел.: (042) 699 574; E-mail: tsvetoslav.koynarski@trakia-uni.bg

Научни интереси: генетика и селекция на животните за устойчивост към заболявания; молекулярна биология и биотехнологии; имуногенетика; наследствени болести по животните.

 

Гл. ас. д-р Ивелина Павлова Христова, д.в.м.

тел.: (042) 699 578; E-mail: ivelpp@abv.bg

 

Христина Витанова – младши експерт, вет. лекар

тел.: (042) 699 576; E-mail: hrhristova17@gmail.com

 

 

Секция: „Хигиена, етология и защита на животните”.

Ръководител: Доц. д-р Надя Александрова Бозакова, д.в.м.

 

Доц. д-р Надя Александрова Бозакова, д.в.м.

тел.: (042) 699 570; E-mail: nadiab@abv.bg     

Научни интереси: Интересите на доц. д-р  Надя Бозакова са насочени в областта на етологията, благополучието на животните и ветеринарната хигиена. Тя е член на Международното общество по ветеринарна хигиена (ISAH) от 2003 г. и на Международното общество по приложна етология  (ISAE) от 2015. Тя е един от организаторите и лектор на Националния курс за защита и хуманно отношение към животните, отглеждани в зоомагазини от 2009 г. От 2016 година, доц. Бозакова е член на Управителния съвет на  Международната програма COST Action CA 15134 “Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens”.

 

Проф. д-р Красимира Иванова Узунова, д.в.м.

тел.: (042) 699 571; E-mail: mira60bg@yahoo.com

Научни интереси: Влияние на различни технологични решения върху здравословния статус на животни с продуктивно и работно значение. Проблеми, свързани с безпризорната популация от кучета в България. Етологично диагностициране. Етологични експертизи.

 

Гл. ас. д-р Мехмед Юксел Халил, д.в.м.

тел.: (042) 699 266; E-mail: metovet@abv.bg

Научни интереси: поведение на животните.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Технически състав:

Румяна Димитрова, ст. сксперт – организатор учебен процес

тел.: (042) 699 572, Е-mail: pavto@abv.bg

 

Comments are closed