Обща и клинична патология

 

90 г. ПАТОАНАТОМИЯ, СНИМКИ, ПЛАКАТ

Ръководител: проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора
тел.: (042) 699 563; E-mail: stoycho.stoev@trakia-uni.bg (stoev@uni-sz.bg)

Секция: „Патологична анатомия”.
Ръководител: проф. двмн Стойчо Димитров Стоев

 

Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
тел.: (042) 699 563; Е-mail: stoycho.stoev@trakia-uni.bg (stoev@uni-sz.bg)
Научни интереси: микотоксини, отравяния, патология, билки.

 

Проф. дн Иван Динев

Prof. Ivan Dinev, DVM, PhD, DSc

тел.: (042) 699 679; E-mail: i.dinev.ivanov@trakia-uni.bg (idinev@uni-sz.bg)
Научни интереси: болести по птиците.

 

Доц. д-р Радостин Стефанов Симеонов, д.в.м.
тел.: (042) 699 565; E-mail: radostin.simeonov@trakia-uni.bg (rsimeonov@uni-sz.bg) 
Научни интереси: онкология, цитопатология, биопсии, болести по кучето и котката.

 

Ас. Никола Николов Костадинов

тел.: (042) 699 564; E-mail: nikola.kostadinov@trakia-uni.bg

 

Такухи Мергерян-Минева – старши специалист, лаборант

тел: (042) 699 567

 

Нели Бозева – главен специалист, организатор обучение

тел: (042) 699 568

 

Павел Ганев – главен специалист, вет. фелдшер

 

Радка Нанева – изпълнител, чистач

 

В секция „Патологична анатомия“ съгласно утвърдения учебен план на ВМФ се извеждат дисциплините:

1. Обща ветеринарна патология, задължителна, 5ти семестър 

Учебник Обща ветеринарна патология (презентация)

Конспект

2. Специална патологична анатомия, задължителна, 6ти и 7ми семестър

Тематични единици по дисциплината «Специална патологична анатомия»

Thematic units in «Special pathologic anatomy»

3. Ветеринарна онкология, избираема, 7ми семестър

Учебник Ветеринарна онкология

Ръководство Ветеринарна онкология

Конспект

 

Секция: „Функционална патология и имунология”.
Ръководител: проф. дн Мария Йорданова Андонова

 

Проф. дн Мария Йорданова Андонова

тел.: (042) 699 579; E-mail: andonova_m@yahoo.com

Научни интереси: инфекции и имунитет, нарушения в метаболизма, функционалната активност и адаптация при животните.  

 

Доц. д-р Евгени Петков Славов, д.в.м.

тел.: (042) 699 585; E-mail: pathoz@abv.bg

Научни интереси: киселинно-алкално състояние, имунология, неспецифичните защитни механизми и енергийната обмяна при животните.

 

Доц. д-р Петко Василев Джелебов, д.в.м.

тел.: (042) 699 581; E-mail: petkovet@abv.bg

Научни интереси: имунитет, метаболизъм, физически натоварвания.

 

Ас. Кръстина Иванова Кънева

тел.: (042) 699 580; E-mail: krastina.kaneva@trakia-uni.bg

 

Мариета Ковачева – главен специалист, химик

 

Димка Петрова – главен специалист, медицински лаборант

тел.: (042) 699 582

 

Невена Славова – изпълнител, чистач

Comments are closed