Обща и клинична патология

 

90 г. ПАТОАНАТОМИЯ, СНИМКИ, ПЛАКАТ

Ръководител: проф. двмн Стойчо Димитров Стоев
адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора
тел.: (042) 699 563; E-mail: stoycho.stoev@trakia-uni.bg (stoev@uni-sz.bg)

Секция: „Патологична анатомия”.
Ръководител: проф. двмн Стойчо Димитров Стоев

 

Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев

Prof. Stoycho Dimitrov Stoev, DVM, PhD, DSc

тел.: (042) 699 563; Е-mail: stoycho.stoev@trakia-uni.bg (stoev@uni-sz.bg)
Научни интереси: микотоксини, отравяния, патология, билки.

 

Проф. дн Иван Динев

Prof. Ivan Dinev, DVM, PhD, DSc

тел.: (042) 699 679; E-mail: i.dinev.ivanov@trakia-uni.bg (idinev@uni-sz.bg)
Научни интереси: болести по птиците.

 

Проф. дн Радостин Стефанов Симеонов
тел.: (042) 699 565; E-mail: radostin.simeonov@trakia-uni.bg (rsimeonov@uni-sz.bg) 
Научни интереси: онкология, цитопатология, биопсии, болести по кучето и котката.

 

Гл. ас. д-р Исмет Ирфанов  Калканов  д.в.м.

Тел: 042/ 699 566, E-mail: ismet_88@abv.bg

Научни интереси: Болести при едрите и дребни преживни животни, вирусни инфекции

 

Ас. Никола Николов Костадинов

тел.: (042) 699 564; E-mail: nikola.kostadinov@trakia-uni.bg

 

Ас. Ивелина Хубенова Грозева

 

Елена Минкова – старши специалист, лаборант

тел: (042) 699 567

 

Мая Станкова – главен специалист, организатор обучение

тел: (042) 699 568

 

Павел Ганев – главен специалист, вет. фелдшер

 

В секция „Патологична анатомия“ съгласно утвърдения учебен план на ВМФ се извеждат дисциплините:

1. Обща ветеринарна патология, задължителна, 5ти семестър 

Учебник Обща ветеринарна патология (презентация)

Конспект

2. Специална патологична анатомия, задължителна, 6ти и 7ми семестър

Тематични единици по дисциплината «Специална патологична анатомия»

Thematic units in «Special pathologic anatomy»

3. Ветеринарна онкология, избираема, 7ми семестър

Учебник Ветеринарна онкология

Ръководство Ветеринарна онкология

Конспект

 

 

Секция: „Функционална патология и имунология”.
Ръководител: доц. д-р Петко Василев Джелебов, д.в.м.

 

 

Доц. д-р Петко Василев Джелебов, д.в.м.

тел.: (042) 699 581; E-mail: petkovet@abv.bg

Научни интереси: имунитет, метаболизъм, физически натоварвания.

 

Ас. Кръстина Иванова Трифонова

тел.: (042) 699 580; E-mail: krastina.trifonova@trakia-uni.bg

 

Ас. Красимира Желязкова Господинова

тел.: (042) 699 585; E-mail: krasimira.gospodinova@trakia-uni.bg

 

Мариета Ковачева – главен специалист, химик

 

Марина Делева – главен специалист, медицински лаборант

тел.: (042) 699 582

 

Ивелина Радева – изпълнител, чистач

Comments are closed