Вътрешни болести

ФОТОГАЛЕРИЯ / PHOTO GALLERY

фотогалерия

 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

Ръководител катедра

Доц. д-р Лазарин Великов Лазаров, д.в.м.

тел.: (042) 699 699; E-mail: lazarin.lazarov@trakia-uni.bg

Научни интереси: гастроентерология, ендокринология, образна диагностика.     

 

Проф. д-р Румен Георгиев Бинев, д.в.м.

тел.: (042) 699 530; E-mail: binew@abv.bg

Научни интереси: токсикология, болести на продуктивните животни, психо-неврологични заболявания.

 

Проф. д-р Диан Тодоров Канъков, д.в.м.

тел.: (042) 699 529; E-mail: dian@gbg.bg

Научни интереси: ендоскопия и биопсия на дребни животни и коне.                    

 

Доц. д-р Антон Георгиев Русенов, д.в.м.

тел.: (042) 699 533; E-mail: vetroussenov@abv.bg

Научни интереси: нефрология, урология, кардиология (електрокардиография), ехография на вътрешни органи при дребни животни.

 

Доц. д-р Сашо Петков Събев, д.в.м.

тел.: (042) 699 527; E-mail: s_sab@gbg.bg

Научни интереси: Вътрешни болести – коне, Кардиология – коне.                       

 

Доц. д-р Иван Вълчев Трифонов, д.в.м.

тел.: (042) 699 694; E-mail: valtchev@abv.bg

Научни интереси: отравяния с плесени и пестициди.                                          

 

Доц. д-р Красимир Тодоров Стоянчев, д.в.м.

тел.: (042) 699 525; E-mail: ksto@abv.bg

Научни интереси: болести по птиците, болести по дребните животни.                  

 

Доц. д-р Цанко Тодоров Христов, д.в.м.

тел.: (042) 699 534; E-mail: hristov_vet@abv.bg

Научни интереси: хематология, урология, ехография.                                          

 

Гл. ас. д-р Ваня Желязкова Маруцова, д.в.м.

тел.: (042) 699 689; E-mail: vaniamarutsova@abv.bg

Научни интереси: болести на нарушената обмяна при продуктивни животни, клинико-лабораторна диагностика.

 

Ас. д-р Аделина Йорданова Карастоева

тел.: 0886901664; E-mail: adelina.karastoeva@trakia-uni.bg

 

Ас. д-р Симеон Георгиев Косев

тел.: (042) 699 528; E-mail: moni_to35@abv.bg

 

Ас. д-р Стефка Колева Кондова

тел.: 0883468510; E-mail: s.k.koleva@gmail.com

 

Технически персонал

Васил Гюзелев – младши експерт, организатор учебна дейност

тел.: (042) 699 531; E-mail: vmg76@abv.bg

 

Благовест Бозов – младши експерт, вет. лекар – ординатор

E-mail: blago0bozov@gmail.com

 

Радостина Маринова

изпълнител, чистач

 

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Пропедевтика с клинична лаборатория

Вътрешни незаразни болести – обща част

Вътрешни болести по продуктивните животни

Вътрешни болести по дребните животни

Вътрешни болести по конете

Ветеринарномедицинска токсикология

Управление на стадното здраве

Биология и болести по дивеча

Подвижна клиника

Образна диагностика

 

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Кинология

Неврология

Болести по новородените животни

Дерматология 

 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

docx

 

CURRICULUM

docx

Comments are closed