Ветеринарна хирургия

Ръководител: проф. двмн Михаил Димитров Паскалев

тел.: (042) 699 666; E-mail: paskalev@uni-sz.bg (mihail.paskalev@trakia-uni.bg)

 

Информация за студенти

————————————————–

Академичен състав

 

Проф. двмн Михаил Димитров Паскалев

тел.: (042) 699 666; E-mail: paskalev@uni-sz.bg 

Научни интереси: ортопедия на малките животни; ветеринарна рентгенология.

 

Доц. д-р Николай Викторов Горанов, д.в.м.

тел.: (042) 699 667; E-mail: nickgoranov@yahoo.com

Научни интереси: травматология; ревматология; образна диагностика; физикална терапия.

 

Проф. д-р Галина Петкова Симеонова, д.в.м.

тел.: (042) 699 664; E-mail: galinavet@abv.bg

Научни интереси: анестезиология; реанимация; спешна хирургия.

 

Доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов, д.в.м.

тел.: (042) 699 663; Е-mail: tz_chaprazov@yahoo.com

Научни интереси: хирургически асоциирани инфекции

 

Доц. д-р Светозар Желев Кръстев, д.в.м.

тел.: (042) 699 662; E-mail: sgk_vet@abv.bg

Научни интереси: коремна хирургия.

 

Ас. Румен Танев Ройдев

тел.: (042) 699 668; Е-mail: rumen_tanev@abv.bg

Научни интереси: ортопедия

 

Гл. ас. д-р Георги Валентинов Терзиев, д.в.м.

тел.: (042) 699 669; E-mail: georgi.terziev@mail.bg

Научни интереси: отология

 

Гл. ас. д-р Влади Стоянов Недев, д.в.м.

тел.: (042) 699 669; E-mail: nedevladi@gmail.com

Научни интереси: офталмология

 

Гл. ас. д-р Радка Стайова Гарноева, д.в.м.

тел.: (042) 699 670; E-mail: dr.garnoeva@abv.bg

Научни интереси: ортопедия

 

Ас. Радина Наскова Василева

тел.: (042) 699 670; E-mail: dr.vasileva@yahoo.com 

Научни интереси: ортопедия

 

Технически състав

 

инж. Даниела Иванова, старши експерт, организатор учебен процес – тел.: (042) 699 672; E-mail: daniela@uni-sz.bg 

д-р Биляна Петрова, старши експерт, ветеринарен лекар – тел.: (042) 699 674; E-mail: bilipetrova@abv.bg

Красимира Андреева, изпълнител, чистач – тел.: (042) 699 672; 674

 

Информация за студенти

 

Дисциплини, преподавани в катедрата 

 

Съгласно утвърдения учебен план на ВМФ, в катедрата се преподават следните дисциплини:

 

Задължителни дисциплини:

 

VМ.10.01. Обща хирургия
(III курс, VI семестър)
 конспект за изпит

VМ.10.03. Оперативна хирургия
(IV курс, VII семестър)

 конспект за изпит

VМ.10.05. Анестезиология и спешна медицина
(IV курс, VIII семестър)

 конспект за изпит

VМ.10.09. Радиология
(IV курс, VIII семестър)

 конспект за изпит

VМ.10.04. Хирургични болести на продуктивните животни (V курс, IX семестър)

 конспект за изпит

VМ.10.07. Хирургични болести на животни за компания
(V курс, IХ, Х семестър)

 конспект за изпит

VМ.09.12. Хирургични болести на еднокопитните животни
(V курс, X семестър)

 конспект за изпит

VМ.12.01. Подвижна клиника (V курс, IХ, Х семестър)

 

 

Избираеми дисциплини:

 

Ветеринарна физикална терапия (III курс, VI семестър)

 конспект за изпит

Ветеринарна стоматология (IV курс, VIII семестър)

 конспект за изпит

Хирургия на екзотичните животни (V курс, IX семестър)

  конспект за изпит


Офталмохирургия (V курс, X семестър)
 
  конспект за изпит

 

 

Comments are closed