Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести

Ръководител: проф. двмн Илия Цачев Цачев

адрес: Студентски град, 6000 Стара Загора

тел.: (042) 699 616; Е-mail: ilia_tsachev@abv.bg

 

 

Секция: „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина”.

Ръководител: проф. двмн Илия Цачев Цачев

Историческа справка

 

Информация за студенти

Лекционен курс по “ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА” – IV КУРС през учебната 2018/2019 г.

Лекционен курс и практически занятия по „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ- ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ” –  V  КУРС  през  учебната 2018/2019 г.

 

 

 

Проф. двмн Илия Цачев Цачев

тел.: (042) 699 616; E-mail: ilia_tsachev@abv.bg

Научни интереси: инфекциозна патология при кучета, коне, котки и хора; зоонози.

                                                                                                                                                                        

 

 

Доц. д-р Владимир Светославов Петров

тел.: (042) 699 610; E-mail: vlado72@abv.bg

Научни интереси: епидемиология и превантивна медицина; диагностика и контрол на инфекциозните болести при животните за компания; инфекциозни болести при гризачите.

Научна активност

 

                                                                                                                                                                        

 

 

Доц. д-р Георги Желев Георгиев

тел.: (042) 699 614; E-mail: zhelev_vet@abv.bg

Научни интереси: дезинфекция, дезинсекция и дератизация; биосигурност, инфекциозни болести по свинете.

                                                                                                                                                                        

 

 

Гл. ас. д-р Койчо Петков Коев, двм

тел: (042) 699 617; E-mail: koycho.koev@trakia-uni.bg

Научни интереси: зоонози, клинична микробиология, епидемиология; биология и болести по пчелите.

                                                                                                                                                                        

  

 

Ас. Пламен Димитров Маруцов

тел.: (042) 699 693; E-mail: plamen_marutsov@yahoo.com

Научни интереси: епидемиология и инфекциозни болести по продуктивните животни.

                                                                                                                                               

 

 

Ас. Бетина Стефанова Бонева

тел.: 699 615; E-mail: betina.boneva@trakia-uni.bg

Научни интереси: дезинсекция, инфекциозни болести по свинете, животните за компания, земноводни и влечуги.

                                                                                                                                               

 

 

Ас. Кристин Димитрова Кънева

тел.: 699 613; E-mail: kristin.kaneva@trakia-uni.bg

                                                                                                                                               

 

 

Ас. Велислав Гришев Атанасов

тел.: ; E-mail: velislavgrishev@abv.bg

                                                                                                                                               

 

Велина Динкова

Старши експерт, микробиолог

Тел: (042) 699 619

 

Лейла Драгова

Изпълнител, чистач

 

Докторанти:

Илиян Илиев Лазаров – задочна докторантура по докторска програма «Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните»

Красимира Желязкова Господинова – задочна докторантура по докторска програма «Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните»

Цветомир Геновелов Евстатиев – задочна докторантура по докторска програма «Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните»

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Ръководител проф. дн Михни Люцканов

ПРИЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ 8.00 ДО 14.00 ЧАСА

БАКТЕРИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ИМУНОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ВЕКТОРНИ БОЛЕСТИ

МИКОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ

КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

 

 

Секция: „Паразитология и инвазионни болести”.

 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ В МОМЕНТА

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

НАУЧНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

КОНСУЛТАТИВНА, ЕКСПЕРТНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 

Преподавателски състав към момента

 

Доц. д-р Звезделина Тодорова Киркова

тел.: (042) 699 588; E-mail: z.t.kirkova@abv.bg

Научни интереси: трихуроза по кучетата.

 

  

Доц. д-р Петър Тодоров Илиев

тел.: (042) 699 587; Е-mail: petyo_todorow@abv.bg

Научни интереси: ветеринарна хелминтология.

 

Ас. Никола Стефанов Низамов

тел.: (042) 699 590; E-mail: nikola_nizamov@abv.bg

Научни интереси: ветеринарна ентомология.

 

Ас. Антон Стойчев Тонев

Тел: (042) 699 599; 0885148663; E-mail: 3333tonev@gmail.com

 

Ас. Тереза Георгиева Тодорова

 

Дарина Стоянова

Главен специалист, организатор обучение

Тел: (042) 699 592; E-mail: daravet@abv.bg

 

Нела Григорова

Главен специалист, вет. фелдшер

Тел: (042) 699 592; E-mail: nela.grigorovo@trakia-uni.bg

 

Милена Димитрова

Изпълнител, чистач

 

 

Секция: „Ветеринарна микробиология”.

Ръководител: Проф. дн Валентина Стаматова Урумова

Историческа справка

 

Проф. дн Валентина Стаматова Урумова

тел.: (042) 699 603; E-mail: valentina_62@abv.bg

Научни интереси: антибиотикорезистентност на патогенни микроорганизми проблемни за селскостопанските животни.

  

  

Доц. д-р Николина Велизарова Русeнова, д.в.м.

тел.: (042) 699 604; E-mail: n_v_n_v@abv.bg

Научни интереси: конвенционална и молекулярна характеристика на микроорганизми с ветеринарномедицинско значение.

  

 

Ас. Марияна Петрова Николова

 тел.: (042) 699 601; E-mail: marchela7@abv.bg

Научни интереси: Микробиологична характеристика на патогенни микроорганизми при ЕПЖ и коне.

 

Гл. ас. д-р Людмил Желев Иванов, двм

тел.: (042) 699 602; E-mail: lyudmilivanov@abv.bg

Научни интереси: Изследвания и диагностика на причинители на актуални за страната вирусни заболявания по животните, вкл. и зоонози.

 

Севда Димитрова

Старши експерт, ветеринарен лекар

 

Ваня Иванова-Костадинова

Главен специалист, организатор упражнения

Тел: (042) 699 293

 

Жана Караиванова

Изпълнител, чистач

 

Радостина Димитрова Стефанова – редовна докторантура по докторска програма «Ветеринарна микробиология»

Comments are closed